Är cannabis skadligt för ungdomar?

Publicerad 15 april 2020 (uppdaterad 16 september 2021)

Ja, cannabis är en narkotikaklassad drog som kan ge negativa hälsoeffekter. Cannabis är beroendeframkallande. Det kan leda till att den som använder det tappar kontrollen över sitt användande. Personen kan själv vara omedveten om sitt beroende och skapa bortförklaringar och ursäkter till att fortsätta använda, trots att användandet kan ställa till problem. Cannabis på verkar olika individer på olika sätt. Saker som påverkar vilka effekter det får på hjärnan är;

  • Hur många gånger personen använder cannabis
  • Hur lång tid det går mellan tillfällena
  • Hur drogen intas
  • Vilka nivåer av rusgivande och psykoaktiva ämnen drogen innehåller

Det finns forskning som visar att barn och ungdomar är mer känsliga för att påverkas av cannabis än vuxna.

Funktioner i hjärnan som riskerar att försämras är:

  • Förmågan till inlärning
  • Flexibelt tänkande
  • Associationsförmåga
  • Minne

Såväl skolprestationer, som idrott och andra fritidsintressen kan påverkas negativt. Allt som kräver planering, beslutsfattande, reaktionsförmåga, precision och samarbete med andra riskerar att försämras av cannabisanvändning. Även fysiska skador kan uppstå, framför allt efter långvarig cannabisanvändning.

Källa:
Världshälsoorganisationen - WHO 
Beroendemedicin 2015. J. Franck och I. Nylander. Studentlitteratur
Skolelevers drogvanor 2019 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning - CAN
Folkhälsomyndigheten, Hälsomässiga och sociala effekter av cannabisbruk, 2016

Fler vanliga frågor

Faktablad