Är cannabis skadligt för ungdomar?

Publicerad 15 april 2020

Ja, cannabis är en narkotikaklassad drog som kan ge negativa hälsoeffekter av olika slag; vilket alla typer av droger gör.

Vilken typ av negativ påverkan cannabis orsakar är olika från individ till individ på samma gång som nedsättningar visar sig i olika utsträckning. I hur hög omfattning hjärnan påverkas står även i förhållande till hur många gånger personen använder cannabis, hur lång tid det går mellan tillfällena, hur drogen intas och vilka nivåer av rusgivande och psykoshämmande ämnen drogen innehåller. Det finns forskning som visar att barn och ungdomar är mer känsliga för cannabis än vuxna så det finns extra anledning för barn och ungdomar att avhålla sig från att använda cannabis.

Bland annat riskerar förmågan till inlärning försämras. Att ha ett flexibelt tänkande, att associera och att minnas vilket kan påverka skolprestationer negativt. Även prestationer inom andra områden som ställer krav på hjärnans kapacitet riskerar att påverkas så som exempelvis fritidsintressen och idrott. Allt som kräver samarbete med andra och förmågor så som planering, beslutsfattande, reaktionsförmåga och precision riskerar försämras av cannabisanvändning.

Cannabis är beroendeframkallande vilket bland annat riskerar leda till att personen tappar kontrollen över sitt användande. Personen själv kan vara omedveten om sitt beroende och skapa en rad bortförklaringar och ursäkter till sitt fortsatta användande. Detta trots att användandet kan ställa till med olika typer av problem.

Även fysiska skador kan uppstå, framför allt efter långvarig cannabisanvändning. Mer om det kan du läsa här.

I rapporten Skolelevers drogvanor frågas om hur stor skada eleverna förknippar med cannabisrökning. Riskuppfattningen har minskat under senare år vilket dock inte har påverkat elevernas cannabisanvändning på gruppnivå.

Källa:
Världshälsoorganisationen - WHO 
Beroendemedicin 2015. J. Franck och I. Nylander. Studentlitteratur
Skolelevers drogvanor 2019 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning - CAN
Folkhälsomyndigheten

Fler vanliga frågor

Faktablad