Är alkoholism ärftligt?

Publicerad 14 maj 2014 (uppdaterad 2 september 2019)

Ja, till viss del. När det gäller alkoholberoende visar forskning att det finns ärftliga faktorer. Den som har alkoholberoende i släkten kan löpa mellan fyra till åtta gånger högre risk att själv utveckla ett beroende än den som inte har ärftliga anlag. Om du har alkoholberoende i släkten innebär det inte automatiskt att du själv kommer utveckla ett alkoholberoende, men du kan med fördel vara lite extra försiktig och uppmärksam om du dricker alkohol.

Det är inte en enda gen som påverkar detta utan det finns många olika gener som har betydelse. Det handlar om allt ifrån hur en person upplever berusning och hur belöningssystemet reagerar till hur väl kroppen är rustad för att hantera alkoholen och dess restprodukter. Det finns både gener som ökar risken för alkoholberoende men även gener som fungerar skyddande på olika sätt.

Det är viktigt att komma ihåg att även den som inte har en genetisk sårbarhet för alkoholberoende kan bli beroende av alkohol efter att ha druckit alkohol med viss regelbundenhet över tid.

Källa:
"Beroendemedicin" J. Franck & I. Nylander Studentlitteratur (2015)

Fler vanliga frågor

Faktablad