Allt färre unga dricker alkohol, vad beror det på?

Publicerad 14 maj 2014 (uppdaterad 26 mars 2018)

Under en rad år har alkoholkonsumtionen minskat bland de skolungdomar som svarar på CAN:s drogvaneundersökning. Ibland tror en del att ungdomarna använder andra droger istället för alkohol, men det stämmer inte då det inte finns någon uppgång för till exempel narkotika eller sniffning under samma tidsperiod.

Vi frågade Ulf Guttormsson, chef på Analys- & Metodavdelningen på CAN, varför det inte längre är lika vanligt att unga dricker och han berättade att det finns många olika idéer om varför sextonåringarna dricker mindre, och man vet inte säkert vilken förklaring som är viktigast. Tydligt är hursomhelst att debutåldern senarelagts - de som väljer att dricka alkohol väntar till senare i livet med att göra det. En del menar att det beror på att ungdomar är mer hemma än de var förut; istället för att träffas ute så umgås många mer över Internet eller under liknande former. Då blir det färre tillfällen att dricka. Många framhåller också att attityden bland föräldrarna skärpts och att färre accepterar att deras tonåringar dricker innan de fyllt 18.

Ulf framhåller att det också kan handla om att ungdomar i dag har fått en högre hälsomedvetenhet, alltså att man allt tidigare i livet tar hänsyn till vad som är nyttigt och inte. Med tiden har också en längre utbildning blivit allt viktigare för att få jobb, vilket innebär att det är än viktigare att både klara både högstadiet och gymnasiet, för att eventuellt studera vidare på universitet. Ibland sägs även att man idag är "barn längre". Man studerar längre tid, bor hemma till högre åldrar och skaffar barn lite senare i livet än tidigare. Livet har därmed blivit mer "isärdraget" och jämfört med t ex 1970-talet betraktas en sextonåring idag som relativt sett yngre. Om man leker med tanken att de här trenderna fortsätter skulle ingen ung säga att de varit berusade före 14 års ålder redan år 2022. Men det är det nog ingen som riktigt tror på. Ungdomar är ju ingen enhetlig grupp med samma behov och som dricker av samma anledningar. De faktorer som tas upp ovan gäller ju inte som skyddande faktorer för alla unga.

Det kan också nämnas att BRÅ:s undersökningar bland skolelever i samma åldersgrupp också indikerar sjunkande trender vad gäller olika typer av brottslighet. Dagens sextonåringar verkar alltså vara mera skötsamma överlag, och det är alltså inte bara drickandet som minskat.

Läs mer i rapporterna nedan eller i tidningen A&N:s specialnummer "Unga dricker mindre".

Källor:
Skolelevers drogvanor 2017 CAN
Skolundersökningen om brott 1995-2015 BRÅ

Fler vanliga frågor

Faktablad