Allt färre unga dricker alkohol, vad beror det på?

Publicerad 14 maj 2014 (uppdaterad 13 januari 2020)

Under en rad år har alkoholkonsumtionen minskat bland de skolungdomar som svarar på CAN:s drogvaneundersökning. Ibland höjs röster som menar att ungdomarna säkert har börjat använda andra droger istället för alkohol, men det stämmer inte. Det syns ingen uppgång för till exempel narkotika eller sniffning under samma tidsperiod i rapporten.

Jag frågade Ulf Guttormsson, chef på CAN:s analys- & metodavdelning, varför det inte längre är lika vanligt att unga dricker. Ulf berättar att det finns många olika idéer om varför sextonåringarna dricker mindre men att man inte vet säkert vilken förklaring som är viktigast. Tydligt är hursomhelst att debutåldern senarelagts - de som väljer att dricka alkohol väntar till senare i livet med att göra det. En del menar att det beror på att ungdomar är mer hemma än de var förut; istället för att träffas ute så umgås många mer över Internet eller under liknande former. Då blir det färre tillfällen att dricka. Många framhåller också att attityden bland föräldrarna skärpts, att färre accepterar att deras tonåringar dricker alkohol innan de fyllt 18.

Ulf framhåller att det också kan handla om att ungdomar i dag har fått en högre hälsomedvetenhet, alltså att man allt tidigare i livet tar hänsyn till vad som är nyttigt och inte. Med tiden har också högre utbildning blivit allt viktigare för att få jobb, vilket innebär att det är än viktigare att både klara högstadiet och gymnasiet för att eventuellt kunna studera vidare på universitet. Ibland sägs även att man idag är "barn längre". Man studerar längre tid, bor hemma till högre åldrar och skaffar barn lite senare i livet än tidigare. Livet har därmed blivit mer "isärdraget" och jämfört med t ex 1970-talet betraktas en sextonåring idag som relativt sett yngre. Ungdomar är ju i slutändan ingen enhetlig grupp med samma behov som dricker av samma anledningar.

Källor:
CAN, Rapport - Skolelevers drogvanor

Fler vanliga frågor

Faktablad