FAKTA

Hjälp och stöd

Det finns olika typer av hjälp och stöd när det kommer till problematiskt droganvändande. När någon använder droger är det inte bara personen själv som kan vara i behov av hjälp och stöd. Anhöriga påverkas oftast också. Man kan både få stöd enskilt eller i grupp.

Personer i omgivningen påverkas ofta av en persons droganvändande. Läs om anhörigproblematik på vår faktasida Problem i familjen.

Socialtjänsten (som hör till kommunen) och regionen ansvarar för vård och stöd i missbruks- och beroendefrågor. Det går ofta att läsa om vad det finns för vård och stöd lokalt om man går in på sin kommuns hemsida och söker efter "missbruk" eller "beroende". Det finns även mycket information på 1177.se.

Drugsmart har en karta där du kan klicka på din region eller söka på ditt läns namn för att hitta stödgrupper. I grupperna träffas barn som växer upp i familjer där det finns, eller har funnits, ett problematiskt användande av alkohol eller andra droger.

I samband med covid-19-pandemin har Sveriges kommuner och regioner (SKR) gjort en stödlista som du hittar här.

Här är några sidor som riktar sig till dig som är ung

Socialtjänsten - Socialtjänsten är de som är ytterst ansvariga för alla barn och ungdomar i landets kommuner.

Ungdomsmottagningen på nätet, UMO - Här hittar du bra information i olika ämnesområden och en sammanställning av organisationer som arbetar med olika frågor och som erbjuder stöd.

Stödgrupper för barn i familjer med problem kopplat till alkohol och andra droger - Här finns Drugsmarts stödgruppskarta för information om stödgrupper och kontaktuppgifter

Bris - Bris stödlinje är alltid öppen - även på natten. Bris erbjuder även gruppstöd och möjlighet att träffa en kurator.

Här är andra ställen där du kan hitta hjälp och stöd

Alkoholhjälpen  - information och resurser för dig som funderar på dina egna alkoholvanor eller som är orolig för någon annans drickande.

Alkohollinjen - Alkohollinjen erbjuder stöd för personer som vill förändra sina alkoholvanor men också för dem som oroar sig för någon annans alkoholvanor.

Dopingjouren - Dopingjourens telefonrådgivning är öppen för alla som har frågor som rör anabola androgena steroider. Vi svarar på frågor som rör effekter, biverkningar och preparat och ger samtalsstöd och rådgivning till anhöriga och till personer med eget missbruk av AAS.

Droghjälpen - en plats för alla som berörs av droger. Här finns information, råd och stöd till dig som funderar på dina drogvanor eller är orolig för någon du bryr dig om. Här finns också ett självhjälpsprogram för den som använder cannabis.

Vårdguiden 1177 - Hit kan du både ringa och besöka webbsidan för att hitta vård som regionen där du bor erbjuder. Vård kan till exempel vara både hjälp att sluta med en drog eller en kontakt med psykolog eller kurator.

Sluta-Röka-Linjen - Sluta-Röka-Linjen är en stödlinje för alla som har funderingar kring att sluta röka eller snusa. De ger samtalsstöd via telefon och chatt.

Stödlinjen - För personer som har problem med spelar om pengar och deras anhöriga.

Du är välkommen att ställa en fråga till oss om du inte vet var du ska vända dig!

Sidan uppdaterad 1 oktober, 2021

Läs mer