FAKTA

Hjälp och stöd

Det finns olika typer av hjälp och stöd när det kommer till problematiskt droganvändande. När någon använder droger är det inte bara personen själv som kan vara i behov av hjälp och stöd utan även personer i dess omgivning. Man kan både få stöd enskilt eller i grupp och det finns flera olika samhällsaktörer och föreningar att vända sig till.

Hur lätt eller svårt det är att sluta eller dra ner på användandet av en drog beror på många olika saker. En del kan sluta själva eller dra ner på användandet men det kan också vara svårt att hitta och behålla motivationen och att stå emot abstinensbesvär. Då kan man behöva hjälp och stöd.

Abstinens är olika typer av besvär som kan uppstå en tid efter det att man slutat använda en drog. Hur abstinens yttrar sig är olika beroende på exempelvis vilken drog man använt, hur länge man använt drogen och hur väl man tagit hand om sig i övrigt (ätit, sovit mm). Symptomen vid drogabstinens kan exempelvis vara sådant som: huvudvärk, kallsvettningar, kramper, diarré, sömnstörningar och svåra tankar. I vissa fall kan man klara sig igenom abstinensfasen själv eller med lättare stöd i öppenvård. I andra fall kan man behöva inneliggande vård följt av mer omfattande stödinsatser.

Ofta påverkas även personer i omgivningen av någons droganvändande. Den som påverkas kan exempelvis ha svårt att leva livet fullt ut på grund av att man oroar sig och känner sig tvungen att avstå saker för egen del för att finnas tillgänglig för personen om något händer. Ibland kan det gå så långt att anhöriga känner sig "medberoende" till en förälder eller partner. Att ha anpassat sig på olika sätt för att klara av att leva tillsammans med personen som använder drogen. I detta fall kan personen behöva mycket hjälp och stöd för att komma till insikt om situationen och skapa förutsättningar för ett friare liv.

Det finns frivilligorganisationer som erbjuder olika självhjälpsprogram eller självhjälpsgrupper både för den som är beroende av droger och för den som är anhörig. Från samhällets sida är det socialtjänsten och landstinget som ansvarar för vård och stöd i missbruks- och beroendefrågor. Det går ofta att läsa om vad det finns för vård och stöd lokalt om man går in på sin kommuns hemsida och söker efter "missbruk" eller "beroende". Det finns även mycket information på www.1177.se.

Om du undrar över något kring vård och stöd kan du ställa en anonym fråga till drugsmartredaktionen under rubriken "få hjälp" överst på sidan.

Om du behöver hjälp kan du även kontakta din ungdomsmottagning eller skolsköterska så hjälper de dig till rätt hjälp. Det går också bra att kontakta en särskild beroendemottagning och ofta finns det särskilda beroendemottagningar för ungdomar.

Här kan du hitta hjälp och stöd

Stödgrupper för barn i familjer med missbruk
Ungdomsmottagningen på nätet, UMO
Cannabishjälpen

Du som är vuxen kan hitta hjälp och stöd via:

Vårdguiden 1177.
Mammanet

 

Publicerat: 20 Maj, 2014 10:36 (senast uppdaterad 10 sep 2019 14:00)

Läs mer