FAKTA

Hjälp och stöd

Om en person har problem med droger finns det mycket hjälp att söka. Det finns olika typer av hjälp och stöd beroende på om det är en själv som använder droger eller om det är en anhörig till exempel en förälder, partner eller en kompis. Det kan ibland vara svårt att sluta med droger på egen hand även om man vill. Droger kan vara beroendeframkallande vilket kan göra det svårt både för kroppen och för psyket att vara utan drogen. En del kan känna att de inte fungerar normalt utan att vara påverkad eller att drogen behövs för att hen ska orka stå ut med tillvaron. I Sverige finns det många typer av hjälp och stöd för den som har problem kopplat till droger.

Hur lätt eller svårt det är att sluta eller dra ner på användandet av en drog beror på många olika saker. En del kan sluta själva, eller dra ner på användandet av till exempel alkohol, men det kan också vara svårt att hitta och behålla motivationen och att stå emot abstinensbesvär. Då kan man behöva hjälp och stöd.

Abstinens är olika typer av besvär som kan uppstå en tid efter det att man slutat använda en drog. Hur abstinens yttrar sig är olika beroende på exempelvis vilken drog man använt, hur länge man använt drogen och hur väl man tagit hand om sig i övrigt (ätit, sovit mm). Symptomen vid drogabstinens kan exempelvis vara sådant som: huvudvärk, kallsvettningar, kramper, diarré, sömnstörningar och svåra tankar. I vissa fall kan man klara sig igenom abstinensfasen själv eller med lättare stöd i öppenvård. I andra fall kan man behöva inneliggande vård följt av mer omfattande stödinsatser.

Ofta påverkas även personer i omgivningen av någons droganvändande. Den som påverkas kan exempelvis ha svårt att leva livet fullt ut på grund av att man oroar sig och känner sig tvungen att avstå saker för egen del för att finnas tillgänglig för personen om något händer. Ibland kan det gå så långt att anhöriga känner sig "medberoende" till en förälder eller partner. Att ha anpassat sig på olika sätt för att klara av att leva tillsammans med personen som använder drogen. Det kan handla om att  I detta fall kan personen behöva mycket hjälp och stöd för att komma till insikt om situationen och skapa förutsättningar för ett friare liv.

Det finns frivilligorganisationer som erbjuder olika självhjälpsprogram eller självhjälpsgrupper både för den som är beroende av droger och för den som är anhörig. Från samhällets sida är det socialtjänsten och landstinget som ansvarar för vård och stöd i missbruks- och beroendefrågor. Det går ofta att läsa om vad det finns för vård och stöd lokalt om man går in på sin kommuns hemsida och söker efter "missbruk" eller "beroende". Det finns även mycket information på www.1177.se.

Om du undrar över något kring vård och stöd kan du ställa en anonym fråga till drugsmartredaktionen under fliken "få hjälp" överst på sidan.

Om du behöver hjälp kan du även kontakta din ungdomsmottagning eller vårdcentral så hjälper de dig till rätt hjälp. Det går också bra att kontakta en särskild beroendemottagning och ofta finns det särskilda beroendemottagningar för ungdomar.

Här kan du hitta hjälp och stöd

Stödgrupper för barn i familjer med missbruk
Ungdomsmottagningen på nätet, UMO
Cannabishjälpen

Du som är vuxen kan hitta hjälp och stöd via:

Vårdguiden 1177.
Mammanet

 

Publicerat: 20 Maj, 2014 10:36 (senast uppdaterad 17 dec 2018 16:00)

Läs mer