FAKTA

Hjälp och stöd

Om en person har problem med droger finns det mycket hjälp att få. Det finns olika typer av hjälp och stöd beroende på om det är en själv som använder droger eller om det till exempel är en förälder, partner eller en kompis. Det kan ibland vara svårt att sluta med droger på egen hand även om man vill. Det beror bland annat på att droger är beroendeframkallande. Det kan vara svårt både för kroppen och för psyket att vara utan drogen. Man kanske känner att man inte fungerar normalt utan att vara påverkad eller att drogen behövs för att man ska orka stå ut med tillvaron. I Sverige finns det många typer av hjälp och stöd för den som har problem kopplat till droger.

Hur lätt eller svårt det är att sluta eller dra ner på användandet av en drog beror på många olika saker. En del kan sluta själva, eller dra ner på användandet av till exempel alkohol, men det kan också vara svårt att hitta och behålla motivationen och att stå emot abstinensbesvär. Då kan man behöva hjälp och stöd.

Abstinens är olika typer av besvär som kan uppstå en tid efter det att man slutat använda en drog. Hur abstinens yttrar sig är olika beroende på vilken drog man använt, hur länge man använt drogen och hur väl man tagit hand om sig i övrigt; exempelvis ätit och sovit. Symptomen vid drogabstinens kan exempelvis vara sådant som: huvudvärk, kallsvettningar, kramper, diarré, sömnstörningar och svåra tankar. För vissa droger kan man klara sig igenom abstinensen själv eller med stöd i öppenvård. För andra droger kan man behöva inneliggande vård under abstinensstadiet följt av omfattande stödinsatser.

Ofta påverkas även personer i droganvändarens omgivning. Den som påverkas av någon annans användande av droger kan ha svårt att leva livet fullt ut på grund av att man exempelvis oroar sig och känner sig tvungen att avstå saker för egen del för att finnas tillgänglig för personen när något händer. Ibland kan det gå så långt att anhöriga känner igen sig i att ha utvecklat ett så kallat "medberoende" till en förälder eller partner. Då kan man behöva hjälp och stöd för att komma till insikt om sin situation och skapa förutsättningar för ett friare liv.

Det finns frivilligorganisationer som erbjuder olika självhjälpsprogram eller självhjälpsgrupper både för den som är beroende av droger och för den som är anhörig. Från samhällets sida är det socialtjänsten och landstinget som ansvarar för vård och stöd i missbruks- och beroendefrågor. Det går ofta att läsa om vad det finns för vård och stöd lokalt om man går in på sin kommuns hemsida och söker efter "missbruk" eller "beroende". Det finns även mycket information på www.1177.se.

Om du undrar över något kring vård och stöd kan du ställa en anonym fråga till drugsmartredaktionen under fliken "få hjälp" överst på sidan.

Om du behöver hjälp kan du även kontakta din ungdomsmottagning eller vårdcentral så hjälper de dig till rätt hjälp. Det går också bra att kontakta en särskild beroendemottagning och ofta finns det särskilda beroendemottagningar för ungdomar.

Här kan du hitta hjälp och stöd

Stödgrupper för barn i familjer med missbruk
Ungdomsmottagningen på nätet, UMO
Cannabishjälpen

Du som är vuxen kan hitta hjälp och stöd via Vårdguiden 1177.

 

 

Publicerat: 20 Maj, 2014 10:36 (senast uppdaterad 24 aug 2016 10:16)

Läs mer