FAKTA

Om droger

Det finns många olika droger. Alkohol och tobak är exempel på lagliga droger. Det finns också olagliga droger, som narkotika. Preparat som är klassade som narkotika lyder under en särskild lag, narkotikastrafflagen.

Vad är en drog?

Här på Drugsmart menar vi i allmänhet alkohol, narkotika, doping och tobak om vi använder ordet droger. Vi tycker att det är bra att vara tydlig med vad man menar och prata om till exempel alkohol eller narkotika, så att det inte blir några missförstånd. Vissa använder ordet droger när de egentligen menar narkotika.

Vad säger lagen?

All narkotika är olaglig att använda, tillverka, inneha, köpa och sälja. Det görs undantag för vissa narkotikaklassade läkemedel som skrivs ut av läkare.

I narkotikastrafflagen står det bland annat:
 ”8§ Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter.”

Vem bestämmer vad som är en drog?

Många narkotikasorter är narkotikaklassade av FN. Enskilda länder kan också klassa nya droger som narkotika. I Sverige är det två myndigheter som ansvarar för att bestämma vad som ska narkotikaklassas:

  • Läkemedelsverket - har ansvar för narkotikaklassade läkemedel.
  • Folkhälsomyndigheten - har ansvar för narkotika som inte är läkemedel.

Läkemedelsverket har också en lista över samtliga narkotikaklassade substanser.

KÄLLOR

Folkhälsomyndigheten
Narkotikastrafflag (1968:64)

Senast uppdaterad 30 juni, 2021

Läs mer