FAKTA

Tobak

Tobak består av torkade blad från tobaksplantan som har använts av människor under flera tusen år, framförallt i Centralamerika. På 1500-talet kom tobaken till Europa. I tobak finns ämnet nikotin som är ett centralstimulerande medel som är väldigt beroendeframkallande och giftigt i stora mängder. Rökning står för en stor del av alla dödsfall i Sverige.

Nikotin är ett gift. Att nikotin finns i tobaksplantan beror på att det utvecklas som ett skydd mot skadeinsekter. Första gången man snusar eller röker blir man illamående. Ren nikotin är så giftigt att det är helt förbjudet att hantera.

Nikotin kan tas upp i kroppen på olika sätt, det vanliga är att man röker cigaretter eller att man snusar. När man röker tobak når nikotinet hjärnan inom 10-20 sekunder. När man snusar tar det längre tid för nikotinet att nå hjärnan, men personer som snusar har ofta en mycket högre dos nikotin i blodet under en längre tid än den som röker cigaretter.

Många av de som börjar röka blir beroende. Då kan det vara svårt att sluta. Många rökare har någon gång försökt eller velat sluta. 50-75% av rökarna vill sluta och 50% av snusarna vill sluta.

Uppskattningsvis dör varannan vanerökare i förtid och vanerökning förkortar livet i genomsnitt med tio år. Socialstyrelsen uppskattar att ca 36 000 personer dog i Sverige mellan år 2010 och 2012 i rökorsakade dödsfall, det vill säga ca 12 000 personer per år. Fyra av de stora folksjukdomarna lungcancer, KOL, stroke och hjärtinfarkt stod för omkring 8 000 av dödsfallen. Under samma tid vårdades ca 100 000 personer per år på sjukhus på grund av rökning.

Så påverkas kroppen

Nikotin kan ge ökad hjärtfrekvens, högre blodtryck och ökad ämnesomsättning. Konditionen försämras. I hjärnan gör nikotinet så att man känner en belöning, man kan få minskad aptit, känna sig piggare, men minne och inlärning påverkas också. När nikotinet når hjärnan aktiveras de så kallade nikotinreceptorerna och signalsubstansen dopamin utsöndras i hjärnan. Det är därför man känner en belöning när man röker. Hjärnan överaktiveras. Att röka innebär att man drar in rök i lungorna. I och med detta drar man in många olika skadliga ämnen direkt in i lungorna. Ju längre tid en person röker, desto större risk att drabbas av en sjukdom som i värsta fall leder till döden.

Här är några exempel på sjukdomar som kan orsakas av rökning: cancer i lungor, mun, luftstrupe, matstrupe, urinvägar, lever och benmärg. KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), multipel skleros, giftstruma, kärlkramp och psoriasis. Rökning drabbar inte bara personen som röker, passiv rökning kan också orsaka många sjukdomar, till exempel finns en ökad risk för både lungcancer och hjärtinfarkt.
Även snus påverkar kroppen negativt. Sambanden mellan cancer och snus är inte lika kraftiga som mellan cancer och rökning. Men det finns studier som har visat på en högre risk för cancer i munnen och bukspottkörteln, det finns också en högre risk för hjärtinfarkt, stroke och skador på tandköttet.

Vattenpipa

Precis som vanlig cigarettrök så innehåller rök från vattenpipor en stor mängd giftiga ämnen. Röken från vattenpipor är beroendeframkallande och kan orsaka cancer, KOL och andra lungsjukdomar. Eftersom den speciella tobak som används i vattenpipa är smaksatt och söt är det många som felaktigt uppfattar den som mindre skadlig. Tobaken som används är oftast melasstobak som är smaksatt med olika fruktaromer eller andra smakämnen som exempelvis kanel, salmiak eller ingefära. Vattnet i pipan filtrerar endast bort cirka 5 procent av gifterna i röken. Samtidigt förbränns en större mängd tobak i en vattenpipa och en session pågår ofta under en lång tid. En röksession om ca 45 minuter har beräknats motsvara samma mängd inandad rök motsvarande ett cigarettpaket (19 cigaretter).

Källor

”Beroendemedicin” av Johan Franck och Ingrid Nylander m.fl. (2015) studentlitteratur
Socialstyrelsen
Tobaksfakta
1177Vårdguiden

Läs mer