FAKTA

Statistik

Den absolut vanligaste drogen i Sverige är alkohol, följt av tobak. Av narkotikasorterna är det cannabis som används mest, även om det är betydligt färre som har erfarenhet av det. Här kan du läsa ungefär hur vanligt det är med olika droger i Sverige. Det finns många olika sätt att mäta hur vanligt det är med olika droger och hur mycket droger som används, här har vi valt ut några siffror. Om du vill fördjupa dig finns det mycket mer statistik på CAN:s hemsida.

Alkohol

Den absolut vanligaste drogen i Sverige är alkohol. I den vuxna befolkningen hade ca 70 % av kvinnorna och 80 % av männen (16-80 år) druckit alkohol den senaste månaden år 2012. Samma år drack den genomsnittlige svensken 9,1 liter ren alkohol per person och år. Skillnaderna mellan män och kvinnor är stora där män dricker mer än kvinnor.

Om man bara undersöker ungdomar är det fortfarande alkohol som är vanligast. År 2015 var det i årskurs 9 ca 42 % som druckit alkohol någon gång under det senaste året och i gymnasiets årskurs 2 var det ca 75 %. Det var fler flickor som rapporterade att de druckit alkohol under det senaste året i bägge åldersgrupperna men trots detta drack pojkarna en större mängd alkohol än flickorna. Den genomsnittliga årskonsumtionen i ren sprit var betydligt lägre för skolungdomarna än för den vuxna befolkningen.

Tobak

När det gäller tobak så är rökning mycket vanligare än snusning. I åldrarna 17-84 år var det år 2014 8,5 % som rökte dagligen enligt CANs rapport om tobaksvanor i Sverige. I 2015 års undersökning av skolelevers drogvanor rapporterade 3 % av pojkarna och 5 % av flickorna i årskurs 9 att de var rökare. I årskurs två på gymnasiet var det 8 % av pojkarna och 11 % av flickorna som rapporterade att de rökte.

Narkotika

Av narkotikasorterna är det cannabis som är vanligast, både i Sverige och internationellt. Man brukar prata om cannabis som en typisk ungdomsdrog, det betyder att de flesta som använder cannabis är unga eller unga vuxna. Bland vuxna i Sverige var det år 2013 omkring 2 % som använt cannabis under det senaste året. Bland ungdomarna har ca 6 % i årskurs 9 och ca 14 % i årskurs 2 på gymnasiet använt cannabis under de senaste 12 månaderna. Det skiljer sig något mellan könen och det är fler pojkar än flickor som rapporterar erfarenhet av cannabisrökning.

Det är väldigt få som använder andra sorters narkotika än cannabis; så få att det ibland inte ens går att mäta i undersökningar. År 2012 beräknades ca 55 000 personer missbruka eller vara beroende av någon form av narkotika, vilket motsvarade ca 0,8 % av Sveriges vuxna befolkning. Hur många som missbrukar eller är beroende av en specifik sorts narkotika vet vi inte och man ska veta att det är mycket svårt att få tillförlitliga mätresultat i denna grupp.

 

Källor

CAN

Folkhälsomyndigheten

STAD

 

Publicerat: 20 Maj, 2014 10:35 (uppdaterad 4 apr 2016 16:56)

Läs mer