FAKTA

Statistik

Den absolut vanligaste drogen som används i Sverige är alkohol. På andra plats kommer tobak. Av narkotikasorterna är det cannabis som är vanligast. Under de senaste tio åren har användandet av både alkohol och tobak minskat mycket bland skolelever i Sverige. Idag är det färre ungdomar än någonsin som använder alkohol och tobak.

Det finns många olika sätt att mäta hur vanligt det är med olika droger och hur mycket droger som används. Här har vi valt ut några siffror. Om du vill fördjupa dig finns det en mängd rapporter och mer statistik på CAN:s hemsida. Hittar du inte det du söker? Ställ en fråga till oss!

ALKOHOL

Samma undersökningar visar att eleverna i genomsnitt drack 1,1 liter 100 procentig alkohol per person och år i årskurs 9. För årskurs 2 på gymnasiet är siffran 2,3 liter. Bland vuxna ligger årssnittet på 8,8 liter 100 % alkohol per person och år. (I denna typ av undersökningar är det vanligt att man slår ihop de uppgivna mängderna drucken alkohol och redovisar det som "liter 100 % alkohol".)

TOBAK

Användning av tobak minskar bland svenska skolelever. Det är framför allt rökningen som minskat mycket under de senaste åren.  Snusandet har snarare ökat under senare år.

I undersökningen Skolelevers ANDT-vanor ställs varje år frågor om rökning till elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2. 2020 svarade 2 procent av pojkarna och 3 procent av flickorna i årskurs 9 att de rökte dagligen eller nästan dagligen. I gymnasiets år 2 på gymnasiet var det 4 procent av pojkarna och 6 procent av flickorna som svarade det (2019*).

10 procent av pojkarna och 12 procent av flickorna i årskurs 9 svarade att de hade rökt någon gång de senaste 30 dagarna (2020). I gymnasiets år 2 var det 21 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna (2019).

2 procent av flickorna och 9 procent av pojkarna i årskurs 9 svarade att de snusade dagligen eller nästan dagligen. I gymnasiets år 2 var det 2 procent av flickorna och 16 procent av pojkarna.

20 procent av pojkarna och 11 procent% av flickorna rapporterar att de har snusat någon gång under de senaste 30 dagarna. På gymnasiet fick var det 26 procent för pojkarna och 13 procent för flickorna.

Under 2019 hade i genomsnitt 14 procent av Sveriges befolkning i åldern 17–84 år rökt minst en gång den senaste månaden. I genomsnitt 7 procent i åldern 17–84 år rökte dagligen. Samma år hade i genomsnitt 16 procent snusat den senaste månaden. Ungefär 12 procent var dagliga snusanvändare.

NARKOTIKA

Cannabis är den vanligaste narkotikasorten i Sverige. De flesta som använder cannabis är unga eller unga vuxna. Bland vuxna i Sverige var det 2018 ungefär 3 procent som svarade att de använt cannabis de senaste tolv månaderna.

Det är stora skillnader i användning av cannabis om man delar upp de vuxna i olika åldersintervall. Det är många gånger mycket vanligare med cannabisanvändning i den yngre åldersgruppen, 16–29-åringar, jämfört med de äldre. Det är också vanligare bland män än bland kvinnor.

1 procent av de vuxna svarade att de rökt cannabis under de senaste trettio dagarna. Här är det på samma sätt som det står i tidigare stycken. Bland de yngre vuxna är det vanligare än bland de äldre att använda cannabis ofta. Även här är det fler män än kvinnor som svarar ja på frågan om de rökt cannabis de senaste trettio dagarna.

 

Till följd av distansundervisning pga. covid-19-pandemin genomfördes ingen datainsamling i gymnasiet 2020. Sifforna som finns beskrivna nedan är tagna ur 2019 års undersökning för gymnasiet år 2 och för årskurs 9 från år 2020. Dock brukar inte siffrorna skilja sig åt i någon större bemärkelse från år till år.

KÄLLOR

CAN

Publicerat: 20 Maj, 2014 10:35 (uppdaterad 21 juni 2021)

Läs mer