FAKTA

Sniffning

Att sniffa eller boffa innebär att man andas in ångor från gaser eller lösningsmedel. När ångorna når hjärnan, som då utsätts för syrebrist, uppstår ett rus. Hjärnan och alla organ i kroppen påverkas av syrebristen.

Även om det bara sker vid enstaka tillfällen är sniffning och boffning väldigt farligt. När man dragit in ångorna i lungorna tas de upp av blodet och åker runt i kroppen. Ångorna når snabbt hjärnan, så ruset kommer ganska direkt. Efter 10–15 inandningar är ruset kraftigt.

SÅ PÅVERKAS KROPPEN

Gaserna man andas in gör så att syret inte kan transporteras i blodet. Hela kroppen drabbas därför av syrebrist. När det syrefattiga blodet når hjärnan kan man drabbas av hallucinationer.

Syrebristen påverkar inte bara hjärnan. Resten av kroppen stressas av syrebristen och adrenalin pumpas ut i kroppen. Hjärtat hamnar under hård press. Man kan få rubbningar i hjärtrytmen och till och med drabbas av hjärtstillestånd.

En överdos kan leda till medvetslöshet. Om boffning eller sniffning kombineras med alkohol eller andra droger ökar risken för överdos eller medvetslöshet. Ett långvarigt missbruk kan ge hjärnskador, skador på lever, njurar och andra organ.

Den som sniffat eller boffat kan få följande symptom:

 • Minskad muskelkontroll
 • Sämre reflexer
 • Skrattattacker
 • Hallucinationer
 • Hosta
 • Rinnande näsa
 • Huvudvärk
 • Trötthet
 • Lättretlighet

Tecken på abstinens kan vara till exempel:

 • Huvudvärk
 • Sömnproblem
 • Frossa
 • Kramper

KÄLLOR

Giftinformationscentralen
Beroendecentrum Stockholm

Sidan uppdaterad 30 juni, 2021

Läs mer