FAKTA

Sniffning

Att sniffa eller boffa innebär att man andas in gaser och får ett rus när gaserna når hjärnan som utsätts för syrebrist. Hjärnan och alla organ i kroppen påverkas av den här syrebristen. Sniffning och boffning är väldigt skadligt, redan vid ett enstaka tillfälle kan man drabbas av avsvimning eller överdos.

Sniffning och boffning innebär att man intensivt andas in ångor från gaser eller lättflyktiga lösningsmedel. Även om det bara sker vid enstaka tillfällen är sniffning och boffning väldigt farligt. Sniffning och boffning innebär att man drar in ångor i lungorna. Där tas de upp av blodet och förs runt i kroppen. Ångorna når snabbt hjärnan, så ruset kommer ganska direkt. Efter 10-15 inandningar är ruset kraftigt.

Så påverkas kroppen

Gaserna man andas in gör så att syret inte kan transporteras i blodet. Hela kroppen drabbas därför av syrebrist. När det syrefattiga blodet når hjärnan kan man drabbas av hallucinationer. Syrebristen påverkar inte bara hjärnan. Resten av kroppen stressas av syrebristen och adrenalin pumpas ut i kroppen. Hjärtat hamnar under hård press och man kan få rubbningar i hjärtrytmen och till och med drabbas av hjärtstillestånd.

En överdos kan leda till medvetslöshet. Om boffning eller sniffning kombineras med alkohol eller andra droger ökar också risken för överdos eller medvetslöshet. Ett långvarigt missbruk kan ge hjärnskador, skador på lever, njurar och andra organ.

Symptom på att någon sniffat eller boffat är minskad muskelkontroll, sämre reflexer, skrattattacker, hallucinationer, hosta, rinnande näsa, huvudvärk, trötthet och lättretlighet. Huvudvärk sömnproblem, frossa och kramper kan vara tecken på abstinens.

Källor

Giftinformationscentralen
Vårdguiden 1177.se

Läs mer