FAKTA

Nätdroger

Begreppet nätdroger är diffust och saknar tydlig definition. Till viss del avser man droger som går att beställa över internet men ofta köps de på samma sätt som andra droger - via "langare". Det är svårt att helt omfamna vad det är för typ av droger men ofta är de framställda på kemisk väg (syntetiska droger) med centralstimulerande verkan eller med en effekt som påminner om cannabisrus. Något som är typiskt för nätdroger är att tillverkare ständigt utvecklar sina produkter för att undvika problem som uppstår med narkotikaklassificering. Den ständiga förändringen av nätdrogerna medför svårigheter till exempel vid utredning och bedömning av vård- och behandlingsinsatser.

Droger är kemi. I Sverige klassas olika preparat som narkotika utifrån sin kemiska sammansättning. Om ett preparat förändras och dyker upp med nytt namn är det inte per automatik narkotikaklassat även om det ger samma effekt och skada som ett preparat som är narkotikaklassat. Drogers farlighet kan alltså inte bedömas utifrån om de är narkotikaklassade eller inte.

Här är en lista som försöker täcka in vad som kan avses med nätdroger:

  • RC-droger ("Research Chemicals") eller designerdroger.
  • Nya psykoaktiva substanser (NPS) är ett ord som används allt mer både i Sverige och internationellt för att beskriva vad det är man menar: nya substanser som påverkar oss, men som inte hunnit bli utredda och klassificerade.
  • Preparat som på olika sätt förknippas med internet (försäljning, marknadsföring, m.m.).
  • Preparat som till en början marknadsförs och säljs som lagliga preparat ("legal highs") även om de senare blir olagliga.
  • Exempel på nätdroger är olika rökmixar som Spice, syntetiska cannabinoider och katinon-derivat (MDPV, mefedron) m.m.

Spice

Spice är ett namn för olika substanser som liknar cannabis, så kallade syntetiska cannabinoder som röks. Det består av torkade örter eller torkade växtdelar (det är därifrån namnet kommer) där man har tillsatt syntetiska cannabinoider med hjälp av lösningsmedel.

Spice kan innehålla många olika typer av substanser och säljas under många olika namn. Spice ger effekter som liknar de man får av cannabis, men man får ofta ett kraftigare rus med mer eller mindre uttalade centralstimulerande effekter. Eftersom olika lösningsmedel används för att framställa spice får man också andra effekter, som minskad muskelkontroll, ökad reaktionstid och sämre reflexer. På längre sikt kan man få rinnande näsa, hosta, irriterad hals, extrem trötthet, huvudvärk, ångest och känna nedstämdhet.

Så påverkas kroppen

Syntetiska cannabinoider påverkar samma receptorer i hjärnan och immunförsvaret som cannabis gör. Det är därför rusen ger liknande effekter, till exempel illamående, trötthet, stora pupiller, minnesstörning, förhöjd puls och förhöjt blodtryck. Man kan känna sig avslappnad, men man kan också bli torr i munnen, få hungerkänslor, panikkänslor, ökad ångest, illamående, rastlöshet, förhöjd puls och förhöjt blodtryck. Man riskerar också att få njursvikt, hjärtinfarkt och problem med levern.

Tecken på överdos kan vara stora pupiller, hyperaktivitet, upprymdhet, rastlöshet, bröstsmärtor, hallucinationer och kramper. En överdos innebär en ökad risk för psykos, illamående, kräkningar, kramper och njursvikt. I extrema fall kan man drabbas av epileptiska anfall.

MDPV

MDPV är en drog som narkotikaklassades 2010. Effekterna liknar de av amfetamin och ecstasy. MDPV är ett vitt eller gulaktigt pulver som kan ätas, snusas, rökas eller injiceras. Ruset varar ca 3–6 timmar.

Så påverkas kroppen

Effekterna av MDPV liknar de av amfetamin och ecstasy. Man får bland annat hjärtklappning, förhöjt blodtryck, sömnlöshet och ångest. Eftersom MDPV är en relativt ny drog som används i mycket begränsad utsträckning finns det inte så mycket forskning om skador och effekter på lång sikt. De skador man känner till har rapporterats av sjukvården när patienter har drabbats av förgiftning eller överdos som krävt vård på intensivvårdsavdelning. Förutom att MDPV är väldigt skadligt för kroppen så är det också svårdoserat vilket ökar risken för förgiftningar och överdoser. Symptom vid MDPV-förgiftning är förvirring, ångest, bröstsmärtor, oro, svettningar, muskelvärk.

Källor

CAN
Internetmedicin, fakta om spice, Kai Knudsen 2014
Beroendemedicin, Johan Franck & Ingrid Nylander (2015)

Läs mer