FAKTA

Narkotikans historia

Droger har använts i alla tider, olika droger har använts i olika delar av världen och med olika ursprung. En del droger kommer från växter och en del är kemiska, framtagna i laboratorium. Många av de narkotikasorterna som finns idag har från början tagits fram som mediciner, men har förbjudits när man insett hur skadliga de är. Här kan du läsa hur några narkotikasorter har uppfunnits.

Amfetamin

Amfetamin framställdes för första gången år 1887, men började inte användas på allvar förrän år 1927 och då som läkemedel. Från början använde man amfetamin för att bota förkylning, och för att väcka patienter som förgiftats av sömnmedel.
Amfetaminets genombrott kom under andra världskriget. Då användes det för att öka soldaternas prestationsförmåga, så att de skulle vara snabba och klara sig länge utan mat. Efter krigets slut hade man ett överskott av tabletter och då började det säljas som bantningspiller och uppiggande medel.

Drogen kom till Sverige under 1930-talet och den spreds snabbt som uppiggande medel. Det var många universitetsstudenter som använde den. Detta trots att Medicinalstyrelsen varnade läkarna för att den skrevs ut för lätt.

Det var under 1950-talets Stockholm som missbruket av amfetamin kom igång på allvar. Stora grupper blev beroende och injicerade det direkt i blodet. Medicinalstyrelsen gjorde det svårare att få tag i drogen, genom att öka kraven för att man skulle få det utskrivet på recept. Då startade en våg av receptförfalskning, apoteksinbrott och import från utlandet. Man började skaffa rent amfetaminsulfat från illegala labb, istället för legalt inköpta tabletter. Missbruk av amfetamin var på den tiden det största narkotikaproblemet i Sverige.

Under 1960-talet fanns det cirka 10 000 tunga missbrukare av amfetamin i Sverige, och det bodde främst i större städer. Idag är amfetamin narkotikaklassat, men det finns flera läkemedel som innehåller amfetaminliknande substanser.

Cannabis

Cannabis är efter alkohol och tobak den mest använda drogen över hela världen. Man tror att den har använts i över 10 000 år. Den har spelat stor roll inom olika religioner och i folkmedicin.

Den blev populärt i Europa under 1800-talet då läkaren Jacques-Joseph Moreau startade Club des Haschischens där de största författarna berömde effekterna av drogen.

I USA har cannabis historiskt varit de fattigas och slavarnas drog. Den förknippades också med jazzkulturen. Drogen fick en spridning under alkoholförbudet som infördes i USA 1929.

När hippiekulturen och flowerpowerrörelsen kom igång under 1960-talet fick drogen en rejäl spridning, speciellt bland ungdomar. I Sverige gjordes en undersökning under 1970-talet som visade att var femte skolungdom i årskurs nio någon gång hade rökt hasch. Under 1980-talet minskade användningen kraftigt, för att gå upp något under 1990-talet.

Ecstasy

Ecstasy tillverkades första gången av läkemedelsföretaget Merck i Tyskland år 1914. Samtidigt tillverkades MDA, som är ett preparat som är nära besläktat med ecstasy. Tanken med båda preparaten var att de skulle fungera som bantningspiller. Man testade dem för första gången på djur år 1953 på USA:s Army Medical Center. Biverkningarna blev då så stora att forskare varnade för att använda dem. Några psykiatrer testade dem på människor ändå och de redovisade år 1967 att preparaten kunde användas inom behandling med psykoterapi.

Under 1970-talet började MDA att spridas ordentligt under namnet ”lovedrug” och ”lovepill”. Men alla rapporter om farliga biverkningar som andningssvårigheter, dålig hjärtrytm och krampanfall gav till slut MDA ett dåligt rykte. Då började ecstasy spridas istället, speciellt i stora städer i USA.

Sedan 1970-talet har ecstasy spridits som en festdrog bland unga, båda i USA och i Europa. Den förbjöds i Storbritannien år 1977 och i USA år 1985. I Sverige blev den stor i samband med raverörelsen under 1990-talet. Idag är det väldigt ovanligt med ecstasy i Sverige. 2013 var det en halv procent av eleverna i årskurs 9 och drygt en procent av eleverna i år 2 på gymnasiet som hade testat ecstasy.

Opiater

Opiater kommer från opium och har sitt ursprung i opiumvallmon. Opiater har använts väldigt länge. Det finns spår av användning för över 5000 år sedan. Flera stora författare från Grekland och Romarriket som Homeros, Vergilius och Ovidius skriver om medlets sömngivande effekter.
Opiater fanns omnämnda i den tidens ledande läkemedelslära ”De Materia Medica”, som fanns runt år 0.

Förr använde man opiater som lugnande medel, smärtstillande medel och mot diarré, ormbett och hosta. Sedan medeltiden används opiater som universalmedicin, det vill säga som botemedel mot det mesta.

Opiumodlingarna spreds österut från Grekland och Mesopotamien och kom till Kina runt 600-talet och till Japan runt år 1400 efter vår tidräkning. Under 1500-talet kom man på att man kunde röka opium i pipa. På 1600-talet blev missbruket av opiater för första gången ett samhällsproblem, framförallt i Kina. Européerna exporterade opium till Kina och när Kinas myndigheter protesterade mot detta utbröt ett krig.

Under 1800-talet var det framförallt råopium som användes, men kemister upptäckte att det bestod av ett 20-tal olika alkaloider och ur råopiumet tog de fram morfin som effektivt kan döva smärta. En ny, allvarlig form av missbruk spred sig när man började injicera morfinet, det vill säga spruta in det i blodet.

År 1897 tog läkemedelsföretaget Bayer fram diacetylmorfin, det som vi kallar heroin. Det skulle ersätta morfinet och vara mer effektivt och mindre beroendeframkallande. Heroin har sedan dess varit det största missbrukade preparatet av alla opiater.

Under 1900-talet reglerade man hanteringen och odlingen av opiater genom internationella avtal, eftersom man ville minska på missbruket men att sjukvården skulle få fortsätta använda morfin.

Idag vet man ungefär hur mycket opium som behövs inom sjukvården, därför har FN avtal som säger hur mycket som ska odlas. Men det odlas dubbelt så mycket opium än det som beräknats till sjukvården, så ungefär hälften går till illegal försäljning och missbrukas som narkotika. De största odlingarna finns i bortre Asien.

Källor

”Droger A-Ö” av Thomas Nordegren (1997) Natur och kultur
CAN, Drogutvecklingen i Sverige

Text: Louise Olofsson

Läs mer