FAKTA

LSD och andra hallucinogener

LSD tillhör gruppen hallucinogener, det vill säga droger som kan ge hallucinationer och vanföreställningar. En hallucination är en upplevelse som kan kännas verklig men inte är det. Andra exempel på hallucinogener är meskalin från peyote-kaktusen, psilocin och psilocybin som finns i vissa hallucinogena svampar. LSD förekommer ofta indränkt I små mönstrade pappersbitar som man lägger på tungan.

Så påverkas kroppen

Av LSD och andra hallucinogener upplever man hallucinationer redan av små doser. LSD är en av de kraftigaste drogerna som finns och en normaldos kan bestå av så lite som 20-80 microgram. Ruset kommer efter ca 30 minuter och pågår sedan med varierande intensitet under 6-12 h beroende på dosstorlek. Hallucinationer kan synas, höras och kännas. De kan variera beroende på yttre och inre förutsättningar, som miljö och känslotillstånd. Man kan också få förändrade uppfattning om tid, rum och sig själv under ruset. Kroppsliga tecken på LSD-rus kan vara sådant som ökad salivproduktion, ökat tårflöde och förstorade pupiller. LSD och andra hallucinogener tros främst påverka hjärnans serotoninsystem varför de inte leder till beroendetillstånd.

LSD påverkar framförallt psyket. Det är inte ovanligt att drabbas av obehagliga tillstånd med ångest, panik eller paranoia. Olika typer av psykiska problem är förknippade med användningen av LSD, allt ifrån kvardröjande hallucinationer till psykostillstånd som kan hålla i sig under några dagar efter intag.

En liten andel av de som använder LSD drabbas av flashbacks eller återtrippar. Veckor eller till och med månader efter att man använt LSD kan man få en rusliknande effekt. De kan komma spontant eller triggas av andra droger som alkohol, av stress eller utmattning. Vad en flashback beror på är fortfarande ett outforskat område.

Som man kan läsa i statistiken nedan är det mycket ovanligt att skolelever använt LSD. CAN valde till och med bort frågan om LSD i den årliga drogvaneundersökningen mellan 2013 & 2014. Anledningen till att det är så ovanligt är antagligen på grund av de oberäkneliga rusupplevelserna. Man kan få mycket obehagliga upplevelser från första gången man använder LSD och redan vid små doser.

Källor

"Beroendemedicin" av Johan Franck och Ingrid Nylander (2015) Studentlitteratur
EMCDDA - Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
"Beroendetillstånd" av Markus Heilig (2011) Studentlitteratur
”Handbook of the medical consequences of acohol and drug abuse" John Brick (ed) (2008) Haworth Press

Läs mer