FAKTA

LSD och andra hallucinogener

LSD tillhör gruppen hallucinogener, det vill säga droger som kan ge hallucinationer och vanföreställningar. En hallucination är en upplevelse som kan kännas verklig men inte är det. Andra exempel på hallucinogener är meskalin från peyote-kaktusen, psilocin och psilocybin som finns i vissa hallucinogena svampar. LSD förekommer ofta indränkt I små mönstrade pappersbitar som man lägger på tungan. Efter 30-60 minuter kommer ruset.

Så påverkas kroppen

Av LSD och andra hallucinogener får man hallucinationer redan av små doser. Hallucinationerna kan synas, höras och kännas. De kan variera beroende på yttre och inre förutsättningar, som miljö och känslotillstånd. Man kan också få förändrade uppfattningar om tid, rum och sig själv under ett rus. Förutom hallucinationerna kan en person som tagit LSD visa kroppsliga tecken som ökad salivproduktion, ökat tårflöde och förstorade pupiller. De akuta effekterna pågår 6-12 timmar efter intag.

LSD påverkar framförallt hjärnan och psyket. Det är inte ovanligt att få ångest, panik eller paranoia. Olika typer av psykiska problem är förknippade med användningen av LSD, allt ifrån psykoser och depressioner till personlighetsstörningar.

En liten andel av de som använder LSD drabbas av flashbacks eller återtrippar. Veckor eller till och med månader efter att man använt LSD kan man få en rusliknande effekt, upplevelsen av ruset kommer helt enkelt tillbaka. De kan komma spontant eller triggas av andra droger som alkohol, av stress eller utmattning. Vad en flashback beror på är fortfarande ett outforskat område.

Som man kan läsa i statistiken nedan är det mycket ovanligt att skolelever använt LSD. CAN valde till och med bort frågan om LSD i den årliga drogvaneundersökningen mellan 2013 & 2014. Anledningen till att det är så ovanligt är antagligen på grund av de oberäkneliga hallucinationerna. Man kan få mycket obehagliga upplevelser från första gången man använder LSD och redan vid små doser.

Källor

"Beroendemedicin" av Johan Franck och Ingrid Nylander (2015) Studentlitteratur
"Beroendetillstånd" av Markus Heilig (2011) Studentlitteratur
“Drugs, brain and behavior” David M. Grilly & John D. Salamone (2012) Pearson
”Handbook of the medical consequences of acohol and drug abuse" John Brick (ed) (2008) Haworth Press

Läs mer