FAKTA

LSD och andra hallucinogener

LSD tillhör gruppen hallucinogener. Det är droger som kan ge hallucinationer och vanföreställningar. En hallucination är en upplevelse som kan kännas verklig men inte är det. LSD förekommer ofta indränkt i små mönstrade pappersbitar som läggs på tungan. Andra exempel på hallucinogener är meskalin från peyote-kaktusen, psilocin ocpsilocybin som finns i vissa hallucinogena svampar.

 Så påverkas kroppen

LSD och andra hallucinogener ger hallucinationer redan vid små doser. LSD är en av de kraftigaste drogerna som finns. En normaldos kan bestå av så lite som 20-80 microgram. Ruset kommer efter ungefär 30 minuter. Det  pågår sedan med varierande intensitet under 6-12 timmar, beroende på dosstorlek.

Hallucinationer kan synas, höras och kännas. De kan variera beroende på yttre och inre förutsättningar, som miljö och känslotillstånd. Man kan också få förändrade uppfattning om tid, rum och sig själv under ruset.

Kroppsliga tecken på LSD-rus kan vara:

  • Ökad salivproduktion
  • Ökat tårflöde
  • Förstorade pupiller

LSD och andra hallucinogener tros främst påverka hjärnans serotoninsystem, och leder därför inte till beroendetillstånd.

LSD påverkar fram för allt psyket. Det är inte ovanligt att drabbas av obehagliga tillstånd med ångest, panik eller paranoia. Olika typer av psykiska problem är förknippade med användningen av LSD. Det handlar om allt från kvardröjande hallucinationer till psykostillstånd som kan hålla i sig under några dagar efter intag.

En liten andel av de som använder LSD drabbas av flashbacks eller återtrippar. Det innebär att man, veckor eller till och med månader efter att man använt LSD, kan få en rusliknande effekt. De kan komma spontant eller triggas av andra droger som alkohol, men även av stress eller utmattning. Exakt vad en flashback beror på är dock fortfarande ett outforskat område.

Det är mycket ovanligt att skolelever använt LSD. CAN valde till och med bort frågan om LSD i den årliga drogvaneundersökningen mellan 2013 och 2014.

KÄLLOR

"Beroendemedicin" av Johan Franck och Ingrid Nylander (2015) Studentlitteratur
EMCDDA - Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
"Beroendetillstånd" av Markus Heilig (2011) Studentlitteratur
”Handbook of the medical consequences of acohol and drug abuse" John Brick (ed) (2008) Haworth Press

 

Sidan  uppdaterad 30 juni, 2021

Läs mer