FAKTA

Läkemedel

Det finns många olika sorters läkemedel som kan missbrukas. De här läkemedlen är oftast receptbelagda och narkotikaklassade. Det kan handla om lugnande och antidepressiva läkemedel, eller starka smärtstillande läkemedel. I det här avsnittet kan du läsa om varför vissa läkemedel är narkotikaklassade, vad som menas med läkemedelsmissbruk och lite mer fakta om läkemedelsgruppen bensodiazepiner.

Det finns ganska många olika läkemedel som är narkotikaklassade. Det betyder att vem som helst inte får använda dem och att det finns en risk att bli beroende av dem. Alla narkotikaklassade läkemedel skrivs ut av läkare på en särskild blankett och de skrivs bara ut i en viss liten dos för en särskild diagnos. Alla läkemedel som används i Sverige är godkända av Läkemedelsverket. För att ett läkemedel ska bli godkänt måste man ha forskat mycket på det. Det måste vara bevisat att läkemedlet har rätt effekt, att det inte finns för många biverkningar och att det tillverkas på ett korrekt sätt. Det måste till exempel alltid vara exakt lika stor dos av ett verksamt ämne i den medicinen som säljs, man kan ju till exempel inte få olika starka tabletter varje gång man köper huvudvärkstabletter.

När man använder ett läkemedel på rätt sätt, det vill säga i rätt dos och för en viss diagnos, räknas det inte som missbruk. Men när man använder ett läkemedel i fel dos eller utan recept för att man vill berusa sig räknas det som missbruk. Man kan också bli beroende av läkemedel, då får man olika symptom som till exempel abstinens när man inte använder det. Att använda alkohol tillsammans med läkemedel är också ett tecken på missbruk. Läkemedlets egenskaper kan förändras och förstärkas tillsammans med alkohol, då kan en vanlig dos av läkemedlet leda till en förgiftning eller överdos. Därför ska man aldrig använda alkohol tillsammans med läkemedel.

Bensodiazepiner

Bensodiazepiner är en grupp läkemedel som är narkotikaklassade. De är ångestdämpande, lugnande och muskelavslappnande och används mot oro och ångest samt mot sömnsvårigheter.

Så påverkas kroppen

Eftersom bensodiazepiner verkar lugnande så slappnar musklerna av. Det verkar ångestdämpande och lugnande. När bensodiazepiner missbrukas får man en kraftig toleransökning, det vill säga man behöver snabbt ha större doser för att få samma effekt. Så fungerar det inte när läkemedlen används på rätt sätt.

Om man missbrukat bensodiazepiner och vill sluta kan man drabbas av svår abstinens, kroppen saknar läkemedlet och är van vid att ofta ha det i kroppen. Abstinenssymptomen kan vara: hyperaktivitet, svettningar, hög puls, sömnsvårigheter, illamående, hallucinationer och ångest. När man får svår abstinens kan det vara svårt att stå emot och inte ta mer bensodiazepiner.

Källor

Läkemedelverket
"Beroendetillstånd" av Markus Heilig (2011) Studentlitteratur

 

Läs mer