FAKTA

Kat

Kat, eller khat, kommer från växten Catha Edulis som växer i Etiopien, Jemen och Kenya. Det växer vilt, men odlas också. Kat finns i flera varianter och förekommer som både buske och träd. Bladen tuggas under lång tid och innehåller amfetaminliknande substanser, även om de inte är lika starka som amfetamin. Av kat upplever man ett milt rus, men man kan också drabbas av fysiska och psykiska skador.

Kat innehåller katinon och katin som är två substanser som har svaga amfetaminliknande egenskaper, de påverkar det centrala nervsystemet. Både katinon och katin är narkotikaklassade av FN. Bladen måste tuggas färska. Hur mycket aktiv substans man får i sig är svårt att beräkna. Man fyller ständigt på med nya blad efter hand som tuggbussen krymper och tappar kraft. Saften sväljs och urtuggade blad spottas ut. Ett milt rus uppkommer, och efteråt följer trötthet och sömnbehov. Man kan även koka te på katblad.

Så påverkas kroppen

När kat tas upp av kroppen tar det tid för katinonet och katinet att nå det centrala nervsystemet. Efter ca en timmes tuggning kommer ruset. Ruset pågår i flera timmar och når sin topp efter ca 1,5-3,5 timmar.

Vanliga effekter är nedsatt sömnbehov, minskad hunger och ett visst mått av eufori (lyckokänslor). De positiva känslorna följs av nedstämdhet, irritation, oro och svårigheter att sova. Mer omfattande och långvarig användning av kat kan leda till psykos eller depression.

Till de kroppsliga skadorna hör tandskador, problem med magen, avmagring, magkatarr, förstoppning, högt blodtryck och hjärt- och kärlproblem. Man kan också drabbas av sociala och ekonomiska konsekvenser både för individen och för hela familjen. Missbruk av Kat riskerar som annat missbruk att leda till problem med relationer exempelvis inom familjen och på arbetsplatsen.

Lästips - Artikel i tidskriften "Accent" 

Källor

"Beroendemedicin" av J Franck och I Nylander (2015) Studentlitteratur
Beroendecentrum stockholm
EMCDDA

(Uppdaterad 2018-03-20 Kl 13:13)

Läs mer