FAKTA

Heroin och andra opiater

Heroin, morfin och kodein är opiater som kommer från växten opiumvallmo. På grund av sina smärtstillande och berusande egenskaper har opiumvallmon använts under flera tusen år. Opiumvallmon har smärtstillande och berusande egenskaper. Morfin används idag som smärtstillande läkemedel inom sjukvården. Heroin är, på grund av sitt kraftiga rus, den opiat som används mest i missbrukssyfte.

I slutet av 1800-talet började man använda heroin för att bota morfinmissbruk. Heroin visade sig vara ett bättre smärtstillande medel och en bättre hostmedicin än morfin. Det skapade dessvärre också ett större beroende. Sedan dess har heroin varit det vanligaste missbruksmedlet av opiaterna. Heroin röks, sniffas eller injiceras. Heroinmissbruk kan leda till en överdos där andningsstillestånd kan leda till döden.

SÅ PÅVERKAS KROPPEN

Heroin och andra opiater påverkar kroppens opioidreceptorer som finns i hela centrala nervsystemet. Det är denna påverkan på nervsystemet som gör att opiater är väldigt effektiva mot smärta. Kroppens opioida system påverkar hur vi känner smärta, hur immunsystemet fungerar och vad vi har för känslomässiga reaktioner.

Det är också därför som heroin och andra opiater ger ett väldigt kraftigt rus. Heroin ger ett snabbt rus. Ett par minuter efter intaget känner man stark eufori. Under ungefär en halvtimme känner man en mer stillsam eufori. Flera timmar efteråt känner man sig i balans.

Alla opiater är väldigt beroendeframkallande. Det beror på det kraftiga ruset och på grund av en snabb toleransökning. Toleransökning innebär att man måste ta allt större mängder för att få samma effekt.

Heroinberoende utvecklas snabbt, och det är det som gör heroin så farligt. En för stor dos kan leda till andningsstillestånd, som kan leda till döden.

Abstinensen efter heroin är stark och kan ge följande symptom:

  • Sjukdomskänsla
  • Illamående
  • Muskelvärk
  • Rinnande näsa
  • Diarré
  • Svettningar
  • Tandvärk
  • Uttorkning
  • Sömnsvårigheter

 

Förutom risken för överdos så är några bieffekter att man slutar känna smärta och förstoppning. Heroinmissbruk kan leda till olika följdsjukdomar som depression, fobier, ångest och personlighetsstörningar. Eftersom heroin injiceras kan sjukdomar som HIV, hepatit B och hepatit C spridas när man delar på sprutor.

KÄLLOR

"Beroendemedicin" av Johan Franck och Ingrid Nylander (2015) Studentlitteratur
"Beroendetillstånd" av Markus Heilig (2019) Studentlitteratur

Publicerat den: 19 Maj, 2014 10:07 (Senast uppdaterad 21 juni 2021)

Läs mer