FAKTA

Heroin och andra opiater

Heroin, morfin och kodein är opiater som kommer från växten opiumvallmo. På grund av sina smärtstillande och berusande egenskaper har opiumvallmon används under flera tusen år. Morfin används idag i kontrollerade former som smärtstillande läkemedel inom sjukvården. Heroin är den opiat som används mest i missbrukssyfte på grund av sitt kraftiga rus. Heroinmissbruk kan leda till en överdos där andningsstillestånd kan leda till döden.

I slutet av 1800-talet började man använda heroin för att bota morfinmissbruk. Det var en dålig idé. Heroin visade sig vara ett bättre smärtstillande medel och en bättre hostmedicin än morfin, men skapade också ett större beroende. Sedan dess har heroin varit det vanligaste missbruksmedlet av opiaterna. Heroin röks, sniffas eller injiceras.

Så påverkas kroppen

Heroin och andra opiater påverkar kroppens opioidreceptorer som finns i hela centrala nervsystemet. Det är på grund av den här påverkan på nervsystemet som opiater är väldigt effektiva mot smärta. Kroppens opioida system påverkar hur vi känner smärta, hur immunsystemet fungerar och vad vi har för känslomässiga reaktioner. Det är också på grund av det här som heroin och andra opiater ger ett väldigt kraftigt rus. Heroin ger ett snabbt rus. Ett par minuter efter intaget känner man stark eufori och under ca en halvtimme känner man en mer stillsam eufori. Flera timmar efteråt känner man sig i balans.

Alla opiater är väldigt beroendeframkallande både på grund av det kraftiga ruset och på grund av en snabb toleransökning. Det betyder att man måste ta allt större mängder för att få samma effekt. Heroinberoende utvecklas snabbt, många beskriver det som rena kärlekskänslor. Det är också det som gör heroin så farligt. En för stor dos kan leda till andningsstillestånd vilket kan leda till döden. Abstinensen efter heroin är stark. Man kan känna sig sjuk, illamående, få muskelvärk, rinnande näsa, diarré, svettningar, tandvärk, drabbas av uttorkning och sömnsvårigheter.

Förutom risken för överdos så är några bieffekter att man slutar känna smärta, att man blir förstoppad eller illamående. Heroinmissbruk kan leda till olika följdsjukdomar som depression, fobier, ångest och personlighetsstörningar. Eftersom heroin injiceras kan sjukdomar som HIV, hepatit B och hepatit C spridas när man delar på sprutor.

Källor

"Beroendemedicin" av Johan Franck och Ingrid Nylander (2015) Studentlitteratur
"Beroendetillstånd" av Markus Heilig (2019) Studentlitteratur

Publicerat den: 19 Maj, 2014 10:07 (Senast uppdaterad 31 januari 2021)

Läs mer