FAKTA

GHB

GHB betyder gammahydroxibutyrat eller gammahydroxismörsyra och förekommer naturligt i kroppen. GHB är från början framtaget som ett narkosmedel med lugnande egenskaper. Det påverkar både sömn, vakenhet och känslor som aggressivitet och sexualitet. Det GHB som används för missbruk kan vara egentillverkat, köpt från annat land eller på Internet. GHB är en klar, lite simmig och luktfri vätska med salt smak. Den olagliga tillverkningen misslyckas ibland, och då får vätskan en stickande lukt och frän smak. Den kan då också vara frätande. GHB förvaras ofta i tömda läskflaskor (PET-flaskor) vars kork används för dosering.

Så påverkas kroppen

GHB tas upp i blodet och påverkar hjärnan och det centrala nervsystemet. Ruset liknar det man får av alkohol men kommer långsammare; cirka 10-20 minuter efter intag med maximal effekt efter 30 - 60 minuter. Användaren kan få en första effekt av dämpad ångest, lyckokänslor och pigghet. Senare under ruset inträder gradvis dåsighet och trötthet.

Under ruset kan användaren känna sig upprymd, orolig, hyperaktiv, förvirrad och sexuellt upphetsad vilket kan leda till svåra situationer med stökigt och aggressivt beteende. Användaren kan drabbas av blodtrycksfall, yrsel, huvudvärk och minnesförlust. Regelbunden användning kan leda till sömnsvårigheter, ökad ångest, minskad sexuell förmåga och blodtrycksfall. GHB är starkt beroendeframkallande och ger en snabb toleransutveckling, det vill säga man behöver gradvis öka dosen för att få effekt vilket ytterligare ökar belastningen på kroppen. GHB kan ge svår abstinens om man har använt det mer regelbundet. Abstinens betyder att man får ett starkt sug efter drogen och att man drabbas av svåra känslor och besvärliga kroppsliga reaktioner om man slutar använda den.

GHB är ett mycket starkt preparat men koncentrationen av GHB kan skifta väldigt mycket mellan olika flaskor. En dos kan bestå av någon enstaka cl vätska, mycket mindre än en PET-flaskekork (vilken ibland används för att dosera drogen med). Detta gör att det finns en betydande risk att få i sig mer av drogen än man tänkt sig, särskilt om man samtidigt är berusad. Överdosering kan leda till krampanfall, kräkningar, medvetslöshet, koma eller plötslig död på grund av andningsuppehåll.

I rapporten "skolelevers droganvändning" från CAN har man återkommande frågat om skolungdomars erfarenheter av GHB. Senast man frågade om GHB var i 2016 års rapport då 0 % av eleverna uppgav att de använt preparatet. Detta stämmer överens med de senaste 20 årens mätningar då antalet har pendlat från 0 till som max 1 % av eleverna. Detta tyder på att GHB inte är någon vanlig drog bland ungdomar generellt i Sverige men att lokala variationer kan förekomma.

Källor

"Beroendemedicin" av J. Franck, I. Nylander. (2011) Studentlitteratur
"Beroendetillstånd" av M. Heilig (2011) Studentlitteratur
"Skolelevers drogvanor" - Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (2018)
"Intoxikation och missbruk - GHB" Internetmedicin.se K. Knudsen (2018)

Läs mer