FAKTA

Drugsmart listar svåra ord

I listan nedan hittar du förklaringar på några av de ord och facktermer som kan förekomma i Frågor & Svar eller Faktasidan. Genom att klicka på vissa av orden får du också upp en lista på Drugsmartsidor som innehåller det aktuella ordet.

Abstinens

Abstinens är olika besvärande symptom som uppträder när tillförseln av beroendeframkallande droger avbryts. Abstinens kan te sig på olika sätt beroende på vilka system i hjärnan som drogen påverkat. Vanliga symtom kan vara oro, ångest, sömnlöshet, svettningar, skakningar och ibland krampanfall.

Anabol

Betyder "bygger upp kroppsvävnad".

Androgen

Betyder förmanligande.

Bensodiazepiner

Bensodiazepiner kallas en grupp läkemedel som används mot ångest och sömnproblem. De är narkotikaklassade, eftersom de kan skapa beroende.

Beroende

Man skiljer på fysiskt och psykiskt beroende av droger. Vid det fysiska beroendet har kroppen anpassat sig till drogen. Om man då plötsligt slutar använda drogen får man abstinenssymptom kroppen reagerar på olika sätt över att den inte längre får drogen.

Det psykiska beroendet är när drogen blir det viktigaste i personens tankar, känslor och aktiviteter och det därför blir svårt att sluta.

Ett annat tecken på beroende är att missbruket blir viktigare än allt annat. Missbruket påverkar inte bara kroppen, utan kan också göra att man förlorar sitt arbete, drabbas av skilsmässa och blir av med sin bostad.

Dopamin

Dopamin är en av många signalsubstanser i hjärnan som styr hur vi mår. Den är kopplad till belöningssystemet och frigörs bla. när vi känner oss mätta, glada eller annan form av välbefinnande. Droger kan påverka signalsubstanser som dopamin i hjärnan. Det gör att man får en konstgjord känsla av välbefinnande eller belöning.

Hallucinationer

När man ser, hör, känner eller känner lukten av något som inte existerar. Hallucinationer är vanligt vid missbruk av hallucinogener och vid kokainförgiftning.

Hallucinogener

Ämne eller drog som ger hallucinationer hos användaren. Hallucinogena
droger är oftast narkotikaklassade.

Korstolerans

Betyder att den som använder drogen blir tolerant för ett annat beroendeskapande medel än det som används. Korstolerans mellan alkohol och en del bensodiazepiner är inte ovanligt. Den som har vant sig vid att dricka stora mängder alkohol varje dag och blivit tolerant för alkohol, tål ofta också höga doser bensodiazepiner.

Meskalin

Meskalin kommer från en mexikansk kaktusväxt och är känd för att ha hallucinogena egenskaper.

Närminne

Minne av sådant som har hänt nyligen.

Psilocybin

Psilocybin kommer från en svamp och har ungefär samma egenskaper som meskalin.

Serotonin

Serotonin är en signalsubstans i hjärnan som har till uppgift att balansera våra känslor och styr till exempel hunger, glädje, irritation, ilska, välmående, livslust med mera. Olika substanser (tex. droger) påverkar serotoninbalansen i hjärnan vilket kan leda till att man tex. känner sig extra glad, ledsen, arg eller kär.

Testosteron

Är ett manligt könshormon som finns naturligt i kroppen.

Toleransökning

Att den som använder en drog måste ta större och större doser för att få samma effekt som förut kallas för toleransökning. Toleransökning är vanligast vid morfin-/heroinberoende, men kan också förekomma vid missbruk av cannabis och LSD.

Återfall

Typiskt för narkotikaberoende är återfall. Även om en före detta narkoman har varit drogfri i många år kan han/hon aldrig använda narkotika igen. Efter bara ett par dygn kan det gamla missbruket vara tillbaka igen.

Överdos

En överdos är egentligen ett akut förgiftningstillstånd, som orsakas av narkotika - för det mesta heroin, amfetamin eller lugnande medel. Överdoser beror ofta på att missbrukaren inte har kunnat bedöma hur stor dosen ska vara. Många gånger finns också alkohol med i bilden.
Överdos är ett livsfarligt tillstånd, och den som drabbats måste snabbt in på sjukhus.