FAKTA

Cannabis

Cannabis är ett samlingsnamn för narkotiska preparat som utvinns från en hampaväxt. De vanligaste är hasch och marijuana. Hasch röks oftast i speciella pipor och marijuana i handrullade cigaretter. Cannabis är den vanligaste narkotikasorten i Sverige och all hantering av cannabis är kriminaliserad.

Hampaväxten innehåller bland annat ämnet THC (delta-9-tetra-hydro-cannabinol). Det är THC som ger upphov till ruset. Cannabis har historiskt använts både som berusningsmedel och i medicinska syften. Cannabis röks oftast. Det gör att personen snabbt får en rusupplevelse.

Ruset

Hur man påverkas av cannabis är mycket olika. Ruset varar olika länge beroende på hur drogen används. Hur man upplever cannabisruset beror till exempel på om man röker mycket och ofta eller lite och sporadiskt.

Vid rökning upplevs ruset oftast som mest intensivt efter 15–30 minuter. Sedan försvinner det gradvis.

 • Ett cannabisrus gör ofta att personen först känner sig avslappnad, pratig och kanske fnittrig.
 • Efter en stund övergår ruset i en andra fas då personen kan känna sig mer kreativ, insiktsfull, lugn och positiv. Andra brukar ofta tycka att personen blir mer avskärmad och inåtvänd i denna andra fas.
 • Under den sista fasen av cannabisruset blir rökaren mer passiv - både fysiskt och i tankarna. Till exempel korttidsminne och inlärningsförmåga kan vara sämre i upp till 1–2 dagar efter att man har rökt cannabis.

 

Cannabis kan bidra till att man känner sig apatisk och deprimerad, främst på längre sikt. I Sverige är ätbara cannabisprodukter ovanliga. När cannabis äts kan ruset vara mellan fyra och tolv timmar.

SÅ PÅVERKAS KROPPEN OCH PSYKET

Fysiska tecken på cannabisrus är till exempel:

 • Höjd puls
 • Muntorrhet
 • Röda ögon
 • Förstorade pupiller
 • Hunger
 • Sötsug

 

De flesta cannabinoider bryts ned i levern. Men en del lagras i fettvävnaden och utsöndras då under lång tid. Därför kan de finnas kvar i kroppen i mer än sex veckor.

Cannabis påverkar hjärnan i hög grad, särskilt de kognitiva funktionerna: minne, uppmärksamhet, koncentration, analys- och planeringsförmåga.

Den som är påverkad av cannabis kan ha svårt att:

 • Lära sig nya saker
 • Formulera sig förståeligt
 • Behålla uppmärksamhet
 • Delta i samtal

 

Många upplever ångest, förvirring, försämrad balans och motorik samt vanföreställningar under ruset.

Vid upprepad användning av cannabis kan man få mer långvariga nedsättningar av hjärnans kognitiva funktioner. Dessa nedsättningar kan ofta mätas i flera veckor efter senaste användningstillfället. De flesta negativa psykiska effekter går över en tid efter att en person slutat med cannabis. Hur fort man återhämtar sig och vilka negativa effekter man känner av beror på många olika individuella faktorer.

Om man röker cannabis ofta finns risk att utveckla olika rökrelaterade sjukdomar, som till exempel cancer och bronkit. Cannabisanvändande kan också leda till sociala skador. Personen kan få svårt att hänga med i skolan, fungera på en arbetsplats och få problem i relationer till vänner, partners eller familj.

KÄLLOR

"Beroendemedicin" av Johan Franck och Ingrid Nylander (2015) Studentlitteratur
"Beroendetillstånd" av Markus Heilig (2019) Studentlitteratur

Cannabishjälpen

 

Publicerad: 19 Maj, 2014 09:41 (senast uppdaterad: 21 juni, 2021)

Läs mer