FAKTA

Amfetamin

Amfetamin är ett centralstimulerande medel och påverkar hela det centrala nervsystemet. Det tillverkas på kemisk väg och intas oftast som tabletter eller kapslar. Amfetamin förekommer också som pulver, som sniffas eller löses i vätska för att injiceras med spruta.

Amfetamin användes först på 1930-talet som läkemedel mot astma, eftersom det vidgar luftrören. Det användes också amfetamin mot nästäppa, depression och narkolepsi. När det visade sig att amfetamin gav många biverkningar och att det var beroendeframkallande narkotikaklassades det.

I Sverige är amfetamin numera bara tillåten för behandling av ADHD och narkolepsi, och bara om läkare skrivit ut det. Det är samma i många andra länder. Det som används vid medicinsk behandling är D-amfetamin, Dextroamfetamin.
Den här texten handlar inte om medicinsk behandling med D-amfetamin.

 

SÅ PÅVERKAS KROPPEN OCH PSYKET

Amfetaminruset kan vara i flera timmar.

Den här texten handlar om amfetamin som intas i missbrukssyfte och inte om D-amfetamin som ingår i medicinsk behandling. Detta kan hända vid mindre doser av amfetamin:

 • Känslor av ökad energi, vakenhet och medvetenhet
 • Minskad känsla av hunger
 • Högre blodtryck
 • Högre puls
 • Snabbare andning

 

Av större doser amfetamin kan man även få:

 • Feber
 • Svettningar
 • Huvudvärk
 • Yrsel

 

Den ökade påfrestningen på kroppen kan leda till cirkulationskollaps, som är livsfarligt.

De positiva känslor man kan få vid en kort tids användning av amfetamin försvinner efter några dagars eller veckors användning. I stället får man då abstinens och utmattningskänslor.

Långvarigt missbruk

Eftersom amfetamin tar bort hungerkänslorna, leder långvarigt missbruk ofta till minskad vikt och sjukdomar som beror på vitaminbrist och undernäring. Långsiktiga effekter av centralstimulerande droger är att balanssinnet och kroppsrörelserna påverkas, gången blir svajig och kroppsrörelserna ryckiga.

Personer som har missbrukat amfetamin länge kan drabbas av:

 • Rastlöshet
 • Retlighet
 • Sömnlöshet
 • Misstänksamhet
 • Delirium
 • Hallucinationer
 • Ångest
 • Psykos
 • Vanföreställningar

 

När amfetamin injiceras kan sjukdomar som hiv, hepatit B och hepatit C spridas när man delar på sprutor.

 

KÄLLOR

"Beroendemedicin" av Johan Franck, Ingrid Nylander m.fl. (2015) Studentlitteratur
"Beroendetillstånd" av Markus Heilig (2019) Studentlitteratur

Publicerat 19 Maj, 2014 09:45  (senast uppdaterad juni 2021)

Läs mer