Förut hade vi ett projekt som hette Local Hero. Det kan du läsa mer om här.

Material för lärare

Här kan du som är lärare eller på andra sätt arbetar med ungdomar hitta inspirerande material som rör alkohol och andra droger.