Vi svarar på frågor som vanligt

Drugsmart- 2020-03-31

På Drugsmart arbetar vi, liksom alla andra, med ändrade förutsättningar på grund av Corona. Vi vet att behovet av att hitta saklig information och få svar på frågor inte försvunnit. Därför bemannar vi frågefunktionen som vanligt.

Det är fler och fler ungdomar som är hemma från skolan och vi tycker därför att det är viktigt att vårt arbete fortsätter som vanligt. Hemma är tyvärr inte alltid en lugn och trygg plats och då är det bra om det finns vuxna en kan höra av sig till.

Här på Drugsmart arbetar vi inte med vård och behandling men kan ibland ge kortare råd och stöd. Om det behövs ger vi information om vart frågeställare kan vända sig vid större hjälpbehov. Många av de organisationer som stöttar unga utökar sina chattider nu i och med Corona och det tycker vi är jättebra. På vår sida ”hjälp och stöd” har vi listat några organisationer en kan kontakta vid behov.

Ta hand om er!

/Birgitta och Kristofer