Vi måste våga prata om missbruk i familjen

Gästblogg- 2016-02-08

Första dagen på årets uppmärksamhetsvecka Du spelar roll.

Det känns stort varje år denna kampanjvecka infaller. Det är viktigt att vi vågar prata om missbruk i familjen. Det är också en av anledningarna till att jag just nu skriver min andra bok Ett maskrosbarns mörka hemlighet. Jag vill med boken visa hur ett barn till missbrukare har det, och hur svårt det är för en utomstående att hjälpa den utsatte som ofta är rädd för att berätta. Jag vill visa hur viktigt det är att ta det där steget och med hjälp av andra ta sig ur det. Ensam är inte alltid starkast.

”Många utomstående ser och hör men inget gör” älskar det citatet från Morgan Alling, som jag tycker stämmer in bra på hur många barn till missbrukare har det. Så ska det inte vara.
Du är inte heller ensam. Du är modig som berättar.

Jag har alltid varit öppen med att jag har föräldrar som missbrukat tabletter, spel, alkohol och andra droger. Jag ser missbruket som ett rop på hjälp, för missbrukarens del.
Det är absolut inte ditt fel att dina föräldrar dricker alkohol eller missbrukar annat. De behöver hjälp.