Varje år föds 50 barn med FASD.

Gästblogg- 2011-03-11

Det är en rent ut sagt skrämmande siffra på hur många barn som föds med alkoholrelaterade fosterskador. Varför pratas det inte så mycket om FASD som andra sjukdomar?

Under den sista chatten jag gjorde här på Drugsmart, så fick jag frågan:

”Hur tycker du att man ska informera mammor om att alkohol kan skada barnet under graviditeten?”

Mitt svar blev:

”Man ska försöka gå ut och prata mycket om det för att sprida informationen.”

Det är jättetråkigt att det föds så många som 50 barn med FASD varje år. Jag har under hela min uppväxt vid dom tillfällen som jag nämnt att jag har sjukdomen, fått frågande eller oförstående blickar. Det fick mig att ganska snart inse att det inte är så många som vet något om denna sjukdom. Det känns jättetråkigt.

För mig känns det bra att jag får gå ut och berätta min historia. Jag tänker på Drugsmart´s text: ”KUNSKAP & ENGAGEMANG”. Den stämmer bra in på mig. Jag har lite kunskap och vill engagera mig.

Min fundering är: Varför är det så få som vet om sjukdomens/Syndromens existens?

Har Du något bra förslag?

Kram Cissi