Var femte barn...

Gästblogg- 2011-02-07

Barn är spontana, oskuldsfulla och fyllda med kärlek. Men vart femte barn riskerar att gå miste om sin barndom. Idag lever 400 000 barn med föräldrar som har en riskabel alkohol- eller narkotikakonsumtion. Det är flera barn i varje klass. Det är barn som oroar sig för sin familj. Det är barn som kanske själva behöver hjälp och stöd. Och det är alldeles för få vuxna som vet vad man kan göra om man misstänker att en familj har missbruksproblem.

Nu har vi som arbetar mot missbruk samlat våra resurser – under en hel vecka, den 13-20 februari 2011, kommer vi att uppmärksamma barn och unga i familjer med missbruksproblem. På så sätt hoppas vi kunna sprida kunskap om hur det kan vara att leva med missbruk i familjen, vilken hjälp och stöd det finns att få och vad du kan göra om du vill hjälpa till och framför allt – vi har gjort det enkelt för dig att sprida vår kunskap.

Du kan hjälpa oss sprida budskapet genom att placera en bild i din blogg, dela med dig på Facebook eller berätta om dina erfarenheter på vår hemsida. Du hittar mer om detta på vår kampanjhemsida.

KÄLLA: www.can.se

 MD-var5ebarn.gif