Välkommen till Trygg Jul 22 december

Gästblogg- 2012-12-18

Trygga Barnen och Ersta Vändpunkten anordnar i år en trygg jul. Den 22 dec kl 12–18 på Nürnberghuset för alla barn och unga som lever i familjer med beroendeproblematik.

 http://www.erstadiakoni.se/Documents/Ersta%20V%c3%a4ndpunkten/Trygg_julaffisch_121203_LOW.pdf