Tre patienter får medicinsk cannabis i Sverige

Gästblogg- 2017-06-09

Det är Läkemedelsverket, myndigheten som utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige, som godkänt dessa tre undantag. I en artikel som vi har publicerat i tidskriften Alkohol & Narkotika säger Fredrik von Kieseritzky, som har arbetat med två av licensansökningarna, att ansökningarna har gjorts för ryggmärgsskadade personer med svår smärtproblematik.

Medicinsk cannabis har alltså inte godkänts som ett allmänt läkemedel i Sverige. Bedömningen i de tre aktuella fallen har varit att den sammantagna nyttan överväger riskerna och att patienterna har prövat alla andra godkända läkemedel utan tillräcklig effekt. Detta ledde till att Läkemedelsverket beviljade dessa tre undantag.

Det som är problematiskt med medicinsk cannabis, ur ett läkemedelsperspektiv, är att det är en naturlig växt och det kan vara svårt att bestämma dess innehåll av verksamma substanser. Det preparat som nu har godkänts består av torkade mogna honblommor från cannabisplantan. På grund av att blommans innehåll kan variera kan det vara svårt att bestämma vilka ämnen som kan ha positiva medicinska effekter på en del personer. Den cannabis som de tre patienterna har fått har odlats under strikta förhållanden, vilket gör att man med relativt stor noggrannhet kan bestämma dess innehåll.

– Den vetenskapliga utmaningen har varit att ha en tillräckligt bra kontroll på produkten man testar. Det har varit svårt att säkerställa vad den enskilda patienten fått i sig. Däremot finns det, när det gäller kronisk smärta, ett visst belägg för att det gör nytta, säger Karl Mikael Kälkner, klinisk utredare på läkemedelsverket. Läkemedelsverket har också varit noga med att påpeka att den medicinska cannabis som beviljats i Sverige ska intas som dryck eller mat – inte genom rökning.

Medicinsk cannabis i USA

Medicinsk cannabis är inte heller godkänt av FDA – US Food and Drug Administration, men 29 amerikanska delstater har godkänt det på lokal nivå. I delstaten Colorado, där det godkändes år 2000, har medicinsk cannabis blivit extremt lättillgängligt för många olika hälsotillstånd, som yrsel och värk, och kan hämtas ut från över 500 platser. Mellan 2009 och 2016 hade 350 000 personer registrerat sig som patienter i Colorado – en stat med en befolkning på 5,5 miljoner.

Cannabis är ett samlingsnamn för narkotiska preparat som utvinns från hampaväxter. För att läsa mer om cannabis klicka här.

Läs mer om medicinsk cannabis i Sverige. (länk till tidskriften Alkohol & Narkotika)