Spela roll!

Drugsmart- 2014-02-07

Nästa vecka genomförs kampanjen Spela roll! som är en kampanj som uppmärksammar barn som påverkas negativt av att vuxna i deras närhet dricker för mycket eller använder andra droger. Kampanjen pågår under vecka 7 (10-16 februari).

Många barn växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Många av barnen kommer att klara sig bra. Barn som växer upp i familjer med missbruk men som får stöd av en vuxen i sin närhet har större förutsättningar att själva växa upp till friska och starka vuxna. Under kampanjveckan genomförs massor av aktiviteter runt om i landet och på nätet för att uppmärksamma barnens situation och visa på att det finns mycket hjälp att få, så håll utkik!

Läs mer på www.duspelarroll.se där du kan läsa mer om kampanjen, hitta aktiviteter där du bor, vattenmärka din profilbild på Facebook och mycket mer.

Spela roll! på Facebook