Skoltiden...

Gästblogg- 2011-01-25

var tuff på många sätt. Jag tappade ofta fokus på det jag lyssnade på oavsett lektion. Hade svårt att koncentrera mig i stökig miljö.

Jag gick i skolan i 13 år. Jag gick som integrerad särskole elev i vanlig klass fram till 8:an, innan jag böt och gick över helt till särskolan. Där var tempot lägre. Trots det lärde man sig inte så mycket.

På tal om utbildningar så har jag svårt att jobba med vad som helst.

Något jag tycker är positivt är att jag har utbildat mig till ungdomsledare inom ridsporten och får även chans att förmedla fakta och kunskap om min sjukdom via föreläsningar och tidningar. 😉

 

Kram Kram!