Skador på det centrala nervsystemet.

Gästblogg- 2011-01-07

Om man får skador på det centrala nervsystemet så kan man få problem med bl.a

  • Sömnrubbningar
  • Uppmärksamhetsstörning
  • Koncentrationssvårigheter
  • Överkänslighet mot intryck
  • Hyperaktivitet
  • Försenad talutveckling
  • Hörselskador
  • Synskador
  • Dålig motorik
  • Inlärningssvårigheter

*Tillhör de 10% som föds med lägst vikt.

Källa: FAS-föreningen