Röster från Sveriges riksdag är någonting på spåret!

Gästblogg- 2011-03-10

Jag läser i BRIS tidningen att Agneta Luttropp som sitter i socialutskottet i Sveriges riksdag säger citat:

” Ibland är föräldrarna problemet, och då säger inte barnen någonting om föräldrarna sitter bredvid. Därför tycker vi att det är en självklarhet och en rättighet att barn ska få ha enskilda samtal. Eller att de får välja någon annan vuxen som de har förtroende för, som kan följa med dem dit. ”

Detta har vi på Vändpunkten prövat nu några gånger med gott resultat.
Man kan göra detta på flera olika sätt.
Om föräldrarna har öppna konflikter med varandra ska inte barnen behöva sitta med på de här mötena med flera socialsekreterare eller familjerättssekretare utan där kan de först ha pratat med en vuxen som på så vis företräder dem under mötet och hela tiden återknyta till barnperspektivet och barnets version.

Att sitta i trista rum på socialtjänsten med flera vuxna som ibland kan prata ett främmande språk med svåra ord kan vara svårt och hotfullt för barn. Om de i lugn och ro innan mötet kan prata med en vuxen de har förtroende för kan denne samla ihop de saker som framkommer och föra fram dem.

Vidare kan man som vuxen (om man får barnets eller ungdomens förtroende) vara med och hjälpa barnet som stöd i rummet. Ibland kan det räcka att de vet att de har en som tror på deras berättelse och tar deras upplevelse på allvar med sig för att våga formulera svåra saker som har med föräldrarna att göra.

En metod som fungerat bra har varit att först enskilt med barnet eller ungdomen skriva ner konkreta tankar och känslor som barnet har på en whiteboard där man senare har mötet med de inblandade vuxna.

/UZ