Ökar eller minskar rökningen?

Drugsmart- 2012-01-17

Statistik kan ofta vara svårtolkad. Förra veckan skrev många tidningar om att rökningen bland unga ökar, enligt uppgifter som kommer från Folkhälsoinstitutet (FHI). Tidigare i år skrev vi på Drugsmart att unga både röker och dricker mindre nu. Hur ska man veta vad som stämmer? Vi bad Clara Henriksson som är utredare på CAN att förklara:

– I de två senaste mätningarna vi på CAN gjort har rökningen minskat. Dessa är gjorda efter FHI:s senaste mätning. De olika uppgifterna om ökning och minskning beror alltså framför allt på när man har mätt. Mellan 2006 och 2009 såg vi också en svag ökning, men i 2010 och 2011 års undersökningar minskade andelen rökare igen, både bland pojkar och bland flickor, säger Clara.

Det har också varit oklart vad man menar med ”rökare” och menar man olika saker är de inte så konstigt att andelen ”rökare” skiljer sig mellan de olika undersökningarna. När man i CAN:s undersökning skriver om rökning så räknar man med alla som röker, både dagligen och då och då, som t.ex. när man går på fest. Om man bara intresserar sig för de som röker dagligen eller åtminstone varje vecka (som i FHI:s undersökning) är den siffran lägre. Läs hela CAN:s uttalande här.

Läs mer:
CAN:s undersökningar
Drugsmart
DN
Metro
Sydsvenskan
Expressen
Sveriges radio