Nytt år! Nya möjligheter

Gästblogg- 2012-01-03

Ersta Vändpunkten önskar alla ett gott nytt år!

Vi vet att vi kommer att möta många nya barn, ungdomar, vuxna och föräldrar som lever nära drogmissbruk även 2012. Vändpunktens ambition är fortsatt att vara en röst i debatten för barn och anhöriga. Några glömda frågor vi kommer försöka lyfta är bl.a. hur barnen till de som får substitutionsbehandling upplever sina föräldrar. Regeringens utredning ställer sig mycket positiv till sprututbyten, subutex och metadon behandlingar. Men ingen verkar ha frågat barnen om deras upplevelser. Vi har berättelser som behöver bli berättade.

Gustaf Gredebäck professor i utvecklingspsykologi vid Uppsala universitet höll en mycket intressant föreläsning på Erstas 25 års jubileum. Han visar hur barns perception och relation till anknytningspersonerna på spädbarnsnivå är mycket avancerad. Forskningsfältet ligger därmed vidöppet för den som vill studera vad som händer när en person är påverkad i kontakten med små barn.

 Vi har under året som gick noterat en ökning av platsförfrågningar hos oss inför vårterminen och kommer att ha fulla program för alla årskullar kommande termin. Dessutom är sommarens läger som Ersta Vändpunkten håller i tillsammans med Stockholms Läns Nykterhetsförbund och Spånga Blå Band också är så gott som fullbokat (ca 23 barn). Vi kommer träffas i Stensunds folkhögskola för tredje året i rad och för andra gången med Ersta som en medarrangör. Detta borgar för ett läger med en hel del Vändpunktsinslag och beprövade grepp som är bra för barn som lever i riskmiljöer.

Peace out!

UZ