Nya siffror om rökning och dödlighet

Drugsmart- 2014-02-28

Nya siffror visar att 12 000 svenskar dör på grund av rökning varje år. Dessutom har nästan 100 000 svenskar per år vårdats på sjukhus på grund av rökning. Lungcancer är den sjukdom som står för störst andel av dödsfallen, men också KOL, stroke och hjärtinfarkt är sjukdomar som beror på rökning och som många dör av. Det är inte bara risken för lungcancer som ökar när man röker, man får också en ökad risk för till exempel cancer i magsäck, mun och tjocktarm.

Undersökningen är gjord av forskare på Karolinska institutet i samarbete med Socialstyrelsen, du hittar hela undersökningen här. I den här undersökningen har man tittat på skador till följd av rökning under åren 2010-2012, tidigare beräkningar har varit mycket lägre, ca 6 500 döda per år. Problemet med den gamla siffran är att man helt enkelt inte har räknat med alla, vilket man gör nu.