NYA PROCESSLEDARE SÖKES!

Local Hero Blogg- 2015-09-30

Vill du jobba med att ge unga en meningsfull fritid? Då är det dig vi söker! CAN bedriver Local Hero, en verksamhet som vill ta tillvara på tonåringars nyfikenhet och driv. Vi jobbar drogförebyggande genom att hjälpa unga projektleda och genomföra aktiviteter på orten där de bor. Vi söker nu processledare för att leda våra Local Hero-grupper. Uppdraget som processledare går ut på att planera och genomföra dessa workshops. Ungdomarna är mellan 13 och 19 år, du guidar dem genom diskussioner och värderingsövningar om droger, utan pekpinnar. Samtidigt jobbar gruppen med att spåna fram och genomföra en aktivitet eller ett projekt som de brinner för. Din roll blir att leda dem från idé till handling. De som deltar i Local Hero behöver inte ha tagit ställning i frågan om droger, det viktiga är att intresset att diskutera kommer från gruppen. Vi på Local Hero vill fånga upp unga som har ett driv men inte en plattform, våra processledare har en central roll i detta!

Processledargruppen består av cirka tio personer. Vi letar efter en blandad skara unga vuxna med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser. Ju större bredd bland våra processledare desto bättre dynamik och möjlighet att få kontakt med fler ungdomar.
Du kommer i din roll som processledare för Local Hero att ges utbildning och kompetensutveckling inom projektledning och deltagande metoder för att stärka medvetenheten kring risk och skyddsfaktorer i ungdomars tillvaro. I gengäld förväntar vi oss ditt engagemang och delaktighet i verksamheten!

Läs mer om Local Hero>>

Kontoret ligger i Stockholm men du behöver inte bo där, våra Local Hero workshops kör vi i hela landet.

Uppdraget
Uppdraget löper över ett år. Arvode samt eventuellt traktamente utbetalas per workshop. Deltagande är obligatoriskt vid två utbildningstillfällen per år (2-3 dagar per tillfälle): en grundläggande processledarutbildning samt en uppföljning med kompetensutveckling. Vi har runt tio Local Hero-grupper per år, varje workshop är en hel helg. Grupperna fördelas av samordnaren på våra processledare och du förväntas prioritera de uppdrag som tilldelas dig. På varje workshop jobbar två processledare i team. Räkna med att jobba åtminstone en helg i månaden.

Meriter
Vi ser helst att du har tidigare erfarenhet av att leda ungdomsaktiviteter; som ledare eller ansvarig för en grupp, detta är dock inget krav. Du har hög social kompetens och är bra på att ta ansvar och planera dina arbetsuppgifter. Din nuvarande situation gör att du har möjlighet att arbeta helger, skollov och röda dagar. Det är meriterande om du har ett tydligt intresse för ungdomsengagemang. Du brinner för mångfald, inkludering och demokrati; detta är viktigt för oss då våra grupper kommer från hela Sverige och från olika miljöer och bakgrunder.