Local Hero´s Polare i Värmdö

Local Hero Blogg- 2012-04-26

10 ungdomar i Värmdö kommun har tagit initiativ till att göra en extra satsning för andra unga i kommunen. Första steget är att bilda en Local Hero grupp och tillsammans med två processledare arbeta fram en inriktning på sitt projekt.

Gruppen som består av tjejer och killar i åldern 18-19 år håller på att utbilda sig till Polare. Polarna Värmdö är en mobil grupp som består av 14 ungdomar i åldern 18-20 år som tillsammans med vuxna arbetsledare rör sig i de miljöer där ungdomar finns på fredags och lördagsnätter. Polarnas viktigaste arbete är att vara ute bland ungdomarna där de rör sig och bygga nätverk med dem. Det handlar om att vara en god förebild,  att skapa lugn och trygghet och vara beredd att avstyra bråk eller ta hand om berusade ungdomar som behöver hjälp.

”Att genomgå en Local Hero workshop är ett bra sätt att få diskutera och reflektera kring sin och andras inställning till alkohol- och andra droger. Genom olika värderingsövningar får vi i gruppen fördjupa oss och prova våra tankar och argument ännu mer” säger ungdomskonsulent och arbetsledare inom Värmdö Polarna.
”Kul att Polarna vill jobba mot alkohol och narkotikaanvändning bland andra ungdomar. Dom är viktiga förebilder. Jag tror på idén att äldre ungdomar peppar yngre ungdomar från att avstå” säger strateg i förebyggande ANDT-arbete och Brott, i kommunen. Fortsättning följer på vad just denna Local Hero grupp kommer att landa i för roligt projekt.