Local Hero-projekt blir ideell förening

Local Hero Blogg- 2013-12-20

I somras samlades ett gäng ungdomar i Matfors (Sundsvall) för att skapa ett Local Hero projekt. De ville skapa en plats där ungdomar som inte har ett intresse för sport kunde samlas. Tanken med projektet var att alla som var intresserade av motorfordon såsom moped/a-traktor/epa kunde samlas i ett garage och umgås och meka. De genomförde ett Local Hero projektet under namnet ”MEK-klubben” där syftet med aktiviteten av att få unga att komma till garaget istället för att röra sig i kriminella kretsar och detta var också en helt drogfri aktivitet. Under projektets gång fick de även 5000 kr i bidrag från Local Hero att köpa utrustning för. Lokal fanns redan vilket gjorde det hela mer genomförbart och billigare.

Från att ”bara” vara ett Local Hero projekt har nu MEK-klubben vuxit enormt. Med viss hjälp av gruppens vuxenkontakt Birgit Othzén har ungdomarnas verksamhet lyckats bli sponsrad av Skandias stiftelse ”Idéer för livet” där projektet fick 20 000 kr, öronmärkta till att köpa fler verktyg för. Denna fond stödjer projekt där barn och unga stärker sin självkänsla genom att upptäcka sina egna förmågor.

En annan tanke med MEK-klubben är att äldre ungdomar på exempelvis gymnasiet och som har intresse och kunskap om motorer, ska kunna lära de yngre. Ungdomarna som startade klubben har även ambitioner en önskan om att utbilda de intresserade gymnasieeleverna framöver till ungdomsledare inom MEK-klubbens verksamhet. Detta kan nu bli verklighet då klubben fått beviljat 352 000 kr från FATI. FATI är ett samarbete i Sundsvall kommun mellan fyra förvaltningar och deras nämnder: socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI). Förutom utbildning kommer pengarna att gå till ombyggnation av ytterligare ett förråd till garage.

Ungdomarna som startade MEK-klubben hade i tidigt skede tanker om att den skulle vara så ideellt driven som möjligt. Exempelvis ville de inte att löner skulle utbetalas till gymnasieeleverna som agerar handledare utan all inkomst kring klubben ska gå in i projektet. Pengarna ska exempelvis användas till verktyg, lokalhyra, elkostnader och aktiviteter och utflykter inom projektet som kan skapa nya idéer och vara en morot för att jobba ideellt. För att utveckla denna tanke kring ideellt arbete så bildade ungdomarna en förening av MEK-klubben med hjälp av Fritidsforum. På Fritidsforums hemsida kan man få hjälp kring hur man startar en ungdomsförening och det går även att få startbidrag, vilket också MEK-klubben har fått.

MEK-klubben är ett bra exempel på vad det kan bli av ett Local Hero projekt där man just låter ungas idéer bli verklighet. Det är också ett bra exempel på att det går att driva ett projket vidare till mer verksamhet med hjälp av stöttande vuxna. Det finns många former för bidrag att söka genom olika stiftelser, organisationer, kommunen m.fl.

Har du en idé du vill förverkliga? Tveka inte att höra av dig till oss på Local Hero! Har du redan haft ett Local Hero projekt och vill utveckla det? Låt dig inspireras av MEK-klubben!