Local Hero i Kil! Vår första workshop som processledare

Local Hero Blogg- 2015-04-28

Gruppens tidslinje efter helgen. En rolig metod där gruppen själva får dokumentera sin process visuellt.

Gruppens tidslinje efter helgen. En rolig metod där gruppen själva får dokumentera sin process visuellt.

Mitt första proccessledarupdrag hölls i inget mindre än Kil, med målsättning att med ungdomarna i fronten skapa en drogfri aktivitet. Efter många om och men bestämde dom sig för att anordna en kulturkväll.

Uppdraget var utmanande på ett helt annat sätt än vad jag hade räknat med, jag är van att handskas med högljudda grupper där huvuduppgiften istället blir att fördela tiden jämt för att alla ska få komma till tals. Nu fick vi istället pröva på att leda en tystare skala, vilket var.. om möjligt, ännu mer givande. Det fanns en otroligt drivkraft och eftertänksamhet i gruppen som jag inte sett tidigare. Under dag 2 när tankarna hade landat började vi gå in mer på det konkreta och upplägget för kvällen. Tillsammans skrev gruppen en projektplan, skickade ut spelningsförfrågningar till artister, planerade aktiviteter och fördelade de interna rollerna.

Som avslut höll vi en obligatorisk utvärderingsrunda där ungdomarna fick dela med sig av sina tankar efter helgen.

När jag satte mig på tåget hem var jag fylld av glädje, det är fantastiskt att få vara medskapare och ta del av ungdomarnas tankar och idéer. Det är aldrig tomt på idéer eller vilja, ibland behövs det bara en knuff i rätt riktning.

Det skrevs även om gruppen i lokaltidningen som var där under Kulturkvällen! http://www.nwt.se/kil/2015/04/24/kulturkvall-fick-unga-att-vaga?refresh=true