Internationella FAS - dagen

Gästblogg- 2018-09-09

Idag är det en speciell dag. Internationella FAS-dagen. 9/9 klockan 9.00
Tycker det är viktigt att sprida att den här dagen är viktig och att den finns. Det finns nog många som inte vet om att den finns.

Tänkte skriva ner tre frågor som många kanske funderat på (Jag är ingen expert):

  1. Kommer skadan någonsin att försvinna för den som drabbas av det?
    Svar: Nej! Skadan som barnet får är permanent och växer inte bort. Det gäller istället att hitta strategier för att kunna hantera vardagen lättare, med planering, rutiner och en bra struktur.
  2. Hur många barn skadas av alkoholrelaterade fosterskador varje år?
    Svar: Det föds cirka 1000 barn per år med FASD. För vidare info  se FASportalen
  3. Vad tycker jag om nolltoleransen av alkohol under graviditet?
    Svar: Jag tycker att det är bra att nolltoleransen finns. Ingen vill ge sitt nyfödda barn alkohol, varför ge sitt ofödda foster det?

3545-Gravid-alkohol