Internationella barndagen idag, hurra!

Drugsmart- 2014-11-20

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter och i många länder världen över firas därför 20 november som den stora barndagen. Även i Sverige arrangeras flera olika aktiviteter i anslutning till Barnkonventionens dag.
I Sverige har sedan dess första måndagen i oktober varit Internationella Barndagen. UNICEF har valt att instifta Internationella barndagen (Universal Children’s Day) just den 20 november. Och i Sverige samlas barnrättsorganisationer kring denna dag för att arrangera aktiviteter där barn och unga deltar.
Rätten att säga sin åsikt och bli lyssnad till är en av Barnkonventionens grundläggande rättigheter. Men hur bra är vuxna egentligen på att lyssna och ge barn inflytande över sina liv och över samhället?
Under hösten 2014 har elever i årskurs 4 – 7 från hela Sverige tolkat sina rättigheter i foton. För att se vad barnen uttrycker, kolla in klippet nedan.


Läs mer om Barnkonventionen på Naghmehs blogg här på Drugsmart >>

Läs mer om Barnkonventionen här >>