Hur fungerar en stödgrupp?

Drugsmart- 2014-01-27

Det finns många barn och unga i Sverige som har någon närstående som dricker för mycket alkohol eller tar andra droger. Vi på Drugsmart får många frågor om hur det går till i stödgrupper, vad man gör och varför det är bra osv. Stödgrupper fungerar lite olika men brukar ha några saker gemensamt, man får bland annat träffa andra unga som har liknande erfarenheter som en själv och möjlighet att prata om sina upplevelser på ett sätt som man annars kanske inte gör. Man kan även bli mer medveten om hur en själv och andra påverkas av sin anhörigas problem och hitta sina lösningar för att kunna må bättre. Här nedan har vi samlat några länkar med information om stödgrupper så att du kan lära dig mer.

Egna berättelser från unga som gått i stödgrupp hos Ersta Vändpunkten.

Ersta Vändpunktens gästblogg

Intervju med stödgruppsledaren Ulf om hur en stödgrupp kan fungera.

Här hittar du en stödgrupp där du bor

Om detta väckte några frågor så är du välkommen att ställa dem i ”frågefunktionen” genom att klicka här!