Föräldrars och barns tobaksbruk

Drugsmart- 2013-05-31

Idag är det WHO:s årliga tobaksfria dag, i år är temat ”förbjuda tobaksreklam, marknadsföring och sponsring”.

Samtidigt idag släpper CAN en kartläggning på eventuella samband mellan föräldrars och barns tobaksbruk och mellan barns tobaksbruk och deras uppfattning om föräldrarnas attityder kring detta.
Studien visar att tobaksanvändande barn oftare har föräldrar som använder tobak samt att barn som upplever att deras föräldrar skulle acceptera att de använder tobak i högre grad också använder tobak.

– Studien bekräftar genom färska data, att både det du gör, och det du säger som förälder har betydelse då det handlar om tobaksvanor säger Clara Henriksson utredare på CAN.

Information över användande av tobak bland unga är övervägande positiva, tobaksbruket bland elever i årskurs 9 i Sverige är det lägsta som uppmätts sedan mätningarna startade 1971. Majoriteten av de elever som röker/snusar uppger också att de vill sluta.

Rapport och pressmeddelande hittar du på CANs hemsida

Läs artikel i DN: Färre barn blir rökare när förälder fimpar

Vill du läsa mer om tobak?
www.drugsmart.com/fakta/tobak

Vill du veta mer om hur man slutar röka?
www.slutarokalinjen.org
www.smartungdom.se