Ensam är inte alltid starkast!

Gästblogg- 2011-05-03

Många lever i en vardag med droger, våld och kränkande ord, som kan få dessa personer att känna att de inte duger till något. Alla människor behöver kärlek, närhet, värmande ord, omhet, samt omtanke för att känna sig betydelsefulla.
När jag insåg att jag trots min bakgrund och en vardag med problematik orsakad av alkohol, kan göra något åt saken… kanske inte åt min egen situation, men åt andras, fick det mig att vilja kämpa för att sprida informationen om FAS vidare. Många vet inte att denna diagnos finns. Det är inte många som har hört talas om den.

När jag fick kontakt med Drugsmart, tänkte jag, att den sidan är verkligen ett bra ställe för mig att berätta min historia på. Jag är inte ensam om att ha föräldrar som missbrukar droger och alkohol. Den vetskapen känns tung att bära. Varför ens utsätta sina barn för något så jobbigt som det är, att ha föräldrar med alkohohol -/drogproblem? Man tänker ju mer på sig själv och sätter inte sina barn i främsta rummet då. Jag har varit mycket arg främst på min mamma, för att hon druckit alkohol när hon väntade mig, samtidigt som jag på något sätt skyddar henne genom att säga det hon sa till mig: Hade hon vetat om riskerna, så hade hon inte druckit.

Alla vet att alkoholister dämpar sina problem med spriten… Många vet också att det inte fungerar i längden. Spriten förstör mer än vad den gör nytta.

Mamma var stark nog att lyckas ta sig ur sitt missbruk och lever nu ett nyktert liv. En tanke jag har är: varför väljer man att dricka sprit, när man vet att det kan förstöra en familj? Det är ett val varje människa gör… med ett val följer också konsekvenser.

Ett litet tips: Bär inte era problem själva. Berätta för någon som DU/NI litar på och känner ett starkt förtroende för. Ensam är inte alltid starkast!