En fighter i drogfrågan

Local Hero Blogg- 2010-03-11

En processledare för Local Hero har varit med sedan starten 2004. Hon är en av sex gamla veteraner. Hennes brinnande engagemang för drogförebyggande arbete är en många anledningar till att hon stannar med Local Hero och för att ”de involverade är sådana schyssta människor” som hon själv uttrycker det.

Local Hero har genomgått en omvandling. Går vi fem år tillbaka i tiden var det nästan uteslutande redan engagerade unga som var med. Unga som tagit ställning mot droger. Idag är Local Hero öppet för alla som vill göra en drogfri aktivitet – oavsett hur mycket man funderat kring frågorna innan. En förändring till det bättre? Processledaren har svar på frågorna!

Hur har Local Hero projektet förändrats genom åren?
— Local Hero har blivit öppnare och möjligen inte lika snävt definierat.  Det handlar om droger, men metoderna är lite mer indirekta. Vi vill inkludera fler ungdomar genom att inte kräva ställningstagande i drogfrågan. Att folk sen engagerar sig skall göra att de blir mindre benägna till att testa. Innan var det mer rakt på sak: gå med om du är negativ till droger.

Vad är det som driver dig?
—Att stort fokus fortfarande ligger på drogfrågan. Jag hämtar min kraft ur mina dåliga erfarenheter av droger i min omgivning.

 Hur har du som processledare förändrats av att vara med i Local Hero?
—Jag har stärkts av att träffa andra processledare, resurspersoner, personal på CAN och konferensdeltagare som antingen har en liknande hållning i drogfrågan eller reflekterar över dessa frågor. Jag har även fått öva min pedagogiska förmåga.

För henne har Local Hero varit en någorlunda integrerad del av hennes liv. Det har varit terapeutiskt för henne att vara en del av projektet vilket gjort att hon stärkts som person.

Utformningen av Local Hero projektet från dess start motsvarade hennes förväntningar mer än vad projektet gör idag, detta för att den primära ingången till Local Hero var ställningstagandet att vara mot droger. Drogfrågan är fortfarande prioriterad med tillägg av ledordet engagemang – att engagera unga till att förändra sin vardag.

—Local Hero har stärkts av samordnaren. Hon gör det roligare att arbeta med projektet genom sin personlighet. Hon har även skapat en struktur som helt saknades innan, med checklistor och andra rutiner. Jag tror även att hon själv funderat mycket kring tråden i projektet och därmed stärkt den tanke som finns i Local Hero.

Har du ändrat ditt sätt att se på drogfrågor?

— Möjligen. I början var min syn på droger kaotisk. I takt med att jag jobbat mer med Local Hero och frågan har saker blivit lugnare. Jag är fortfarande lika negativt inställd till droger men de negativa känslorna är lättare att hantera nu. Detta tack vare Local Hero!