Det här är Fetalt alkoholsyndrom

Gästblogg- 2011-07-05

Många vet inte att FAS (förkortning) finns eller vad det är. Jag bestämde mig tidigt för att sprida information om det.

Så här beskriver CAN, FAS-föreningen vad FAS är:

Forskarna är överens om att alkohol kan skada barnet under graviditeten. Däremot vet man inte exakt vid vilken tidpunkt och i vilken utsträckning. Skadorna hänger dessutom samman med fostrets egen motståndskraft. Den senaste forskningen visar att ganska små mängder alkohol kan ge fostret skador, så det bästa är att inte dricka någon alkohol alls under graviditeten.

Varje år föds cirka 50 barn i Sverige med fetalt alkoholsyndrom, FAS. Dessa barn har ofta några av följande symptom: litet huvud, missbildningar i ansiktet, smal kroppsbyggnad, ögonproblem och skador på skelett eller andra inre organ. De kan också vara hyperaktiva och ha svårigheter med inlärning, koncentration och koordination.  Många barn saknar dock de typiska dragen, men har ändå hjärnskador till följd av alkohol.

En del kvinnor oroar sig över att de har druckit alkohol innan de visste att de var gravida. Enligt de flesta forskare påverkas dock inte embryot från befruktningstillfället fram till första uteblivna mensen.