Dessa kännetecken finns för FAS

Gästblogg- 2010-12-10

Svar: Det finns olika tecken man kan kolla på.

Ansiktet:

 • Liten och smal näsrot
 • Små ögon
 • Ingen läppfåra finns
 • Smal överläpp
 • Liten haka
 • Litet ovalformat huvud

Övriga Kännetecken:

 • Tillväxthämning
 • Nedsatt syn och hörsel
 • Koncentrationssvårigheter
 • Liten späd kropp
 • Låg födelsevikt

Dessa 3 kriterierna kravs för att fastställa FAS, men det räcker med 2 för FAE (fetala alkohol effekter)

 1. Tillväxthämning Prenatalt och postnatalt
 2. Utvecklingshämning, främst intellektuellt och motoriskt
 3. strukturella förändringar och missbildningar