Dejehack - gruppen som fixar LAN

Local Hero Blogg- 2010-01-27

I Deje inleddes året med ett LAN. Det var en Local Hero-grupp som slog upp portarna i Folkets hus för en hel helg med hack och skönt häng.

En av arrangörerna, berättar om gruppens tanke med LANet:

Vi ville skapa ett arrangemang där ungdomarna finns och det är många som är intresserade av LAN. Det är något som är kul för andra, men också för oss!

Gruppen har tidigare arrangerat flera LAN och det skapar bra gemenskap, att man träffar både nya och tidigare vänner där alla möts upp kring ett gemensamt intresse.

Vilket tips skulle du vilja ge till andra som vill göra något liknande?
Se till att ta reda på mycket fakta innan om vad som behövs och hur man ska gå tillväga. Försök att skaffa kontakter kring utrustning, lokal och så vidare. Det är också bra att fundera lite för att få till en så bra annonsering som möjligt.

Vad händer framöver?
I slutet av februari funderar vi på att göra ett nytt LAN och längre fram i vår planerar vi att göra ett riktigt stort i Forshaga eller Karlstad beroende på var vi hittar lokal.