Barnrättslagen och kampanjen Spela Roll!

Drugsmart- 2020-01-29

Den första januari 2020 blev FN:s Barnkonvention lag i Sverige. Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter heter den men kan kort och gott kallas ”Barnrättslagen”. Detta har kommenterats som den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år!

Det var nämligen 30 år sedan (1990) Sverige skrev under barnkonventionen och började anpassade viss lagstiftning till enskilda paragrafer. Nu när barnrättslagen har kommit till måste dock hänsyn tas till konventionen som helhet; alla dess 54 artiklar vid lagstiftning och i rättsliga frågor. Det är viktigt för att artiklarna bygger på – och stärker – varandra i stor utsträckning. Barnrättslagen är viktig för alla barn i Sverige och särskilt viktig för de barn som lever under svåra livsförhållanden.

Klicka här om du är intresserad av att läsa mer om barnkonventionen!

Här är en kampanjfilm som berör detta och som hör till uppmärksamhetsveckan ”Spela Roll” som genomförs varje år under v.7. Kampanjen uppmärksammar barn som växer upp med föräldrar som dricker för mycket alkohol. Gå gärna in och läs mer på duspelarroll.se.