Barn med FAS!

Gästblogg- 2011-05-16

För att ge er en ökad förståelse för hur vi med FAS, kan reagera för saker och ting. Ber jag er att läsa det här:

”Dessa barn är så känsliga för ljud och ljus så att dom har förmågan att höra flimret från glödlamporna.” – school of hope

Jag ber er också att testa det här, av samma anledning.

”Sätt på några flimmrande ljus, vrid sen på HÖG distraherande musik, Klä sen på dig den mest stickande tröja, du hittar. När alla dina sinnen är fullständigt överväldigande… Sitt ner och gör ett stavningstest. Chansen för att Du ska göra bra ifrån dig är väldigt låg. Du kan inte koncentrera dig! Barn med FAS, kan inte det heller”