ANDT på schemat

Drugsmart- 2016-11-11

Något vi arbetar med här på Drugsmart är metodmaterialet ”ANDT på schemat”. Tanken med materialet är att högstadielärare ska få hjälp att ta in ANDT- frågor i sina respektive ämnen på ett sätt som är anpassat till kursplaner och betygskriterier. Tanken med materialet är att det ska vara levande och uppdateras löpande i nära samarbete med pedagoger runt om i Sverige.

Lärare är varmt välkomna att gå med i vår Facebookgrupp ”ANDT på schemat” för att kunna diskutera materialet och ställa frågor som en hjälp att komma igång med sitt ANDT arbete.

Klicka in och kika, det är helt gratis!

andt.drugsmart.com/