Andelen kvinnor med alkoholrelaterade skador har ökat...

Gästblogg- 2010-12-10

I dag har CAN (Centralförbundet för alkohol och Narkotikaupplysning) släppt ett ”pressmeddelande” med rubriken ovan. Ett kort urdrag:

Män har under 2000-talet haft en nästan fyra gånger så hög alkoholrelaterad dödlighet som kvinnor. Samtidigt har skillnaden mellan män och kvinnor minskat, som en följd av ökade konsumtionsnivåer hos kvinnorna. Det framgår av rapporten Drogutvecklingen i Sverige, som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) presenterar idag. ”

Lite skrämmande att läsa!

Hela Dokumentet finner du här:

 http://www.can.se/documents/CAN/Pressreleases/press_drogutvecklingen_2010.pdf