Bloggar

Här kan du läsa Drugsmarts olika bloggar. Du kan både läsa inlägg från oss och våra gästbloggare.

Barnkonventionen ska bli lag

Barnkonventionen ska bli lag

Gästblogg- 2014-12-09

Därför ska Barnkonventionen bli lag: Beslut om barn ska utgå från Barnkonventionen Barns möjligheter ska vara samma oavsett var de bor Yrkesutbildningar ska ge kunskap ut om barns rättigheter Statsminister Stefan Löfven och barnminister Åsa Regnér uppmärksammar barnkonventionen. Barnkonventionen fyller alltså 25 år i år, trots det är den ännu inte del av svensk lag. Men det blir den sannolikt nästa år (2015) enligt statsministern. – Vi ska jobba på så snabbt som möjligt och förhoppningsvis kan det ske vid halvårsskiftet nästa år. Det tar ... - Naghmeh
Rädda barnen

Rädda barnen

Gästblogg- 2014-12-08

  I Sverige arbetar Rädda barnen bland annat för att politiker och makthavare alltid ska sätta barns bästa i främsta rummet. De stöttar också barn i utsatta situationer och deras föräldrar.   De driver sina frågor genom att till exempel ha dialog med och ställa krav på makthavare, väcka opinion hos allmänheten och arbeta direkt med barn.   Några av Rädda Barnens mest prioriterade frågor i arbetet i Sverige:   Inget barn ska utsättas för våld eller kränkande behandling, vare sig i hemmet eller i skolan.   Barn på ... - Naghmeh
A Non Smoking Generation

A Non Smoking Generation

Gästblogg- 2014-12-08

A Non Smoking Generation är en fristående, ideell organisation som arbetar för att färre unga ska börja använda tobak. De inspirerar, informerar och engagerar barn, ungdomar och vuxna för att skapa förutsättningar för unga att själva välja ett tobaksfritt liv. A Non Smoking Generations övergripande målsättning är att ungdomar själva ska välja att inte börja röka eller snusa. Läs mer: www.nonsmoking.se ... - Naghmeh
Unga KRIS

Unga KRIS

Gästblogg- 2014-12-04

Unga Kris är en organisation och en mötesplats för alla ungdomar mellan 13-25 år, dit ni är välkommen även om ni inte haft problem med droger eller brottslighet. Deras grundidé är att hjälpa ungdomar på glid. Unga Kris framgångskoncept är att ungdomar själva får bygga upp, skapa, driva och organisera ungdomsverksamhet med stöd av vuxna. Läs mer: www.ungakris.se   ... - Naghmeh
Maskrosbarn

Maskrosbarn

Gästblogg- 2014-12-03

Hälsoäventyret är en hälsopedagogisk verksamhet och ett komplement till skolan med fokus på hälsofrämjande undervisning. Kärnan i verksamheten är mötet med barn och ungdomar och har sin utgångspunkt i teman som handlar om människan, livet, relationer och den egna identiteten. Verksamheten vilar på väl beprövade pedagogiska metoder såsom Aktiva Värderingar, Rollspel, Forumspel, Storyline, Tobaksfri Duo och Effekt. Maskrosbarn är en ideell organisation som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar eller mår psykiskt dåligt. Maskrosbarn verkar för att ge barn som växer upp med psykiskt sjuka och/eller ... - Naghmeh
Smart Ungdom

Smart Ungdom

Gästblogg- 2014-12-02

Smart Ungdom arbetar med att inspirera unga till ett hälsosamt liv, fritt från tobak och alkohol! Arbetet fokuserar på att förhindra tobaksbruk och skjuta upp alkoholdebuter, samt stärka friskfaktorer, så som ett positivt sammanhang, socialt nätverk, kunskap, hälsosam livsstil och ökad självkänsla, och minska riskfaktorer. Smart Ungdom ger ungdomar en chans att engagera sig, och bli delaktiga, i det drogförebyggande arbetet. Målgruppen är de ungdomar som skrivit lokala kontrakt att hålla sig tobaksfria. Organisationens syfte är att skapa en plattform för ... - Naghmeh
Ungdomens Nykterhetsförbund

Ungdomens Nykterhetsförbund

Gästblogg- 2014-12-01

Ungdomens Nykterhetsförbund är Sveriges främsta ungdomsorganisation som arbetar för en helnykter livsstil. Organisationens vision är en demokratisk och solidarisk värld fri från droger. UNF är en del av IOGT-NTO-rörelsen som är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse. Rörelsen bygger på principen om alla människors lika värde och rättigheter, utan åtskillnad av något slag. Organisationens arbete kopplat till ”Varje barn har rätt att skyddas mot droger”.  Här är delar av barnkonventionen som UNF som organisation täcker in: Alla barn är lika ... - Naghmeh
Kommittén för barnets rättigheter

Kommittén för barnets rättigheter

Gästblogg- 2014-12-01

Det är FNs kommitté för barnets rättigheter. Länderna ska då och då lämna rapporter till FN-kommittén. Länderna lovar också att människor i landet ska få läsa rapporterna för att kunna diskutera vad som är bra och dålig för barnen i landet. Det är Socialdepartementet som gör den svenska regeringens rapporter. Föräldrar drog- och alkoholberoende är en av de kommentarerna om genomföra barnets rättigheter i den tidiga barndomen. Kommittén oroade om att "det finns stora antalet barn som lider på grund av ... - Naghmeh
Rädda Barnens Ungdomsförbund

Rädda Barnens Ungdomsförbund

Gästblogg- 2014-11-28

Rädda Barnens Ungdomsförbund driver barnrättsfrågor utifrån barns och ungas egna organisering för sina rättigheter och för en bättre situation istället för det välgörenhetsperspektiv som finns i vissa andra organisationer. De gör det utifrån en förståelse av att det finns en åldersmaktordning i samhället som berövar barn och unga makt över sin situation och sitt samhälle. Om deras organisation och verksamhet på: http://rbuf.se/om-oss. Om deras perspektiv och syfte på: http://rbuf.se/sites/default/files/dokument/filosofin.pdf. Om frågorna de driver på: http://rbuf.se/vara-fragor. ... - Naghmeh
Tre filmer om barnets rättigheter i familjen

Tre filmer om barnets rättigheter i familjen

Gästblogg- 2014-11-28

Alla människor har rättigheter, men barn har sina egna. De handlar både om barnet och om dig som förälder. Och om samhällets skyldigheter. - Naghmeh